Gratis verzending vanaf €20

De gevolgen van klimaatverandering in de zorg


De gevolgen van klimaatverandering in de zorg

De gezondheidszorg is continu in beweging. Iedere maatschappelijke kwestie of verandering moet worden teruggekoppeld naar de zorg, zodat ook in deze sector de juiste aanpassingen kunnen worden gemaakt. Daardoor blijft de zorg dynamisch en gaat hij mee met z'n tijd.

Maar een onderwerp dat tot dusverre nog relatief onderbelicht is gebleven is de rol van klimaatverandering. En dat terwijl ons klimaat zich in een dramatische crisissituatie bevindt! De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al dramatisch, maar ze zullen in de toekomst alleen nog maar ingrijpender worden.

Veerkracht bij klimaatverandering
En hoewel het klimaat iedereen aangaat, is de schade erg ongelijk verdeeld. Zo worden de kwetsbaarste groepen het hardst geraakt. Ook binnen de zorg is dat te merken. Klimaatverandering heeft grote effecten op de (psychische) gezondheid en het welzijn van mensen.

Veerkracht bij klimaatverandering geeft inzicht in het heden: hoe is klimaatverandering nu al zichtbaar in de zorg? Maar ook de toekomst wordt in het boek belicht: wat voor maatregelen zijn er nodig om de schade op de Nederlandse zorg te beperken en te verdelen? Hoe bereiden we ons voor op gezondheids- en welzijnsrampen? En wat voor mentale voorbereiding kunnen we treffen? Wat is de rol van gemeenten en hun gezondheidsdiensten? Wat kunnen we leren van de psychologie? Hoe kan de Nederlandse samenleving veerkrachtig zijn en haar welzijn behouden?

>> Lees meer over Veerkracht bij klimaatverandering >>


01-12-2019