Gratis verzending vanaf €20

13 redenen waarom 'Ontwikkeling in vogelvlucht' een fantastisch boek is voor studenten


13 redenen waarom 'Ontwikkeling in vogelvlucht' een fantastisch boek is voor studenten

In Ontwikkeling in vogelvlucht schetst Martine Delfos een gedegen beeld van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Het werk van de belangrijkste theoretici op dit gebied wordt in kort bestek per theoreticus uitgelegd. 

Om nieuwe inzichten te kunnen plaatsen, is nodig te weten wat daar de wortels van zijn. Op de bodem van deze kennis beschrijft Martine Delfos alle leeftijdsfasen met hun belangrijke aandachtspunten. Daarnaast is er een hoofdstuk over de geheel nieuwe wereld waar kinderen zich vaak urenlang in begeven: het virtuele milieu, met internet als spil. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de nieuwste onderzoeken en inzichten.

"Je kunt het boek gemakkelijk van begin tot het eind doornemen, maar kunt het ook lezen per leeftijdsfase en daar vervolgens de kenschetsen van de theoretici bij nemen. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingsschema’s per onderwerp." Benieuwd naar nog twaalf redenen waarom Ontwikkeling in vogelvlucht een fantastisch boek is voor studenten? Lees dan verder!

13 redenen waarom Ontwikkeling in vogelvlucht een fantastisch boek is voor studenten:

 1. ‘Ontwikkeling in Vogelvlucht’ bevat de kern over de ontwikkeling van het kind, maar natuurlijk is dat nog lang niet alles met betrekking tot de ontwikkeling van het kind ontrafeld. Als student verwacht je ook niet het antwoord op iedere vraag over het kind in een boek over ontwikkelingspsychologie te vinden. Je verwacht de bodem van het verhaal te krijgen, en die bodem van het verhaal geeft ‘Ontwikkeling in Vogelvlucht’ je.
 2. ‘Ontwikkeling in Vogelvlucht’ is respectvol naar iedere theoreticus die zijn bijdrage heeft geleverd aan het denken over de ontwikkeling van de mens in zijn geheel en het kind in het bijzonder. Als student is het erg praktisch om een beknopt overzicht te hebben van het gedachtegoed van de belangrijkste denkers over de ontwikkeling van het kind. Het is praktisch, omdat het bruikbaar is als naslagwerk. Het is ook fijn, omdat het helpt het denken over het kind in onze tijd te kunnen begrijpen. De kenschetsen fungeren als kapstokken waaraan de kennis uit de daarop volgende hoofdstukken op kunnen worden opgehangen. Maar niet alleen dat; onderzoek dat in de toekomst zal worden uitgevoerd wordt begrijpelijker door de kennis over de geschiedenis van het denken van het kind.
 3. Alle facetten van de ontwikkeling worden belicht. En in Ontwikkeling in vogelvlucht wordt de ontwikkeling van het kind ook vanuit ieder gezichtspunt belicht; er is geen theoretische voorkeur. Op deze wijze maak je kennis met het gehele denken over het kind.
 4. Ontwikkeling in vogelvlucht is heel goed leesbaar. Mede doordat moeilijke begrippen worden toegelicht.
 5. Ontwikkeling in vogelvlucht is een fantastisch boek, omdat het niet veroudert. Tijdens het uitbrengen van de vijfde druk is informatie toegevoegd, omdat er meer en meer bekend is over de ontwikkeling van het kind, maar er zijn geen achterhaalde gegevens weggehaald.
 6. Voor wie meer wil weten is er een lijst met verdiepingsliteratuur opgenomen.
 7. Ontwikkeling in vogelvlucht is een goed boek, omdat de kern is aangevuld met het meest recente onderzoek.
 8. Het boek boeit van begin tot het eind. Er zitten geen taaie gedeelten in. In een studieboek moet je soms even door een lange zure appel heen bijten. Dat hoefde ik in Ontwikkeling in vogelvlucht niet. De passages zijn vaak vrij kort. Voor de zure appel komt, is het punt dat gemaakt moet worden al duidelijk.
 9. In het onderwijs is het praktisch dat het boek niet lineair gelezen hoeft te worden. Je kunt het boek gemakkelijk van begin tot het eind doornemen, maar kunt het ook lezen per leeftijdsfase en daar vervolgens de kenschetsen van de theoretici die een bijdrage hebben geleverd aan inzicht in vooral die ontwikkelingsfase bij nemen. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingsschema’s per onderwerp.
 10. Voor studenten kan het fijn zijn dat Ontwikkeling in vogelvlucht in het Nederlands geschreven is. Hoewel lezen in het (Amerikaanse) Engels vaak goed te doen is, is het soms nodig om te lezen in je eigen taal om de finesse van een boodschap te pakken.
 11. Ontwikkeling in vogelvlucht is respectvol: naar het kind in iedere fase van zijn ontwikkeling, naar de ouder van het kind en naar de wetenschapper die denkt over het kind.
 12. Ontwikkeling in vogelvlucht is een Nederlands boek, dat ook specifieke kennis geeft over aspecten van de Nederlandse samenleving. Zo is er bijvoorbeeld een bijlage over het Nederlandse schoolsysteem opgenomen. De statistische gegevens geven ook de Nederlandse stand van zaken weer en dat is voor een Nederlandse student veel bruikbaarder (geeft veel meer inzicht) dan het lezen van de Amerikaanse statistieken. Daarnaast bevat het boek veel internationaal onderzoek.
 13. Tot slot: Ontwikkeling in vogelvlucht is niet een dik boek met veel plaatjes, maar een iets minder dik boek, met veel tekst.

Recensie van Laura Dekkers. Tot voor kort oud-student, psychologie en nu docent.

Bestel hier het boek. 

 


31-01-2020