Gratis verzending vanaf €20

Kennis van jeugdrecht is essentieel


Kennis van jeugdrecht is essentieel

Onder professionals die met jongeren werken blijkt grote behoefte te bestaan aan enige basiskennis van het jeugdrecht. Medewerkers van wijkteams, buurtteams of wijknetwerken krijgen geregeld te maken met vragen op het gebied van opvoedingsondersteuning en jeugdhulp. En die praktische vragen raken op hun beurt vrijwel altijd aan juridische vragen, zoals: wat is de positie van de ouders? Welke rechten heeft de niet-verzorgende gescheiden ouder? Wat zijn de regels rond spijbelen? Wie beslist bij een medisch noodzakelijk geachte ingreep bij het kind? Wat mag ik aan collega’s aan informatie over het gezin vertellen?   

Ido Weijers heeft in deze informatiebehoefte voorzien door het schrijven van een compact boek waarin de meest essentiele informatie is opgenomen over de verschillende rechtsgebieden: Familierecht, jeugdhulp, kinderbescherming, strafrecht, onderwijs, gezondheidszorg en vluchtelingen. Met deze kennis kun je als professional goed uit de voeten en mag ook niet ontbreken in je standaard-kennisbronnen. Inmiddels is sinds 17 februari de 2e gecorrigeeerde druk uitgebracht. Kijk op de boekpagina.

Daarnaast is er de Collegreeks Jeugdrecht waar onder leiding van Ido Weijers verschillende experts colleges verzorgen over de genoemde rechtsgebieden. Het is een door SKJ geaccediteerde opleiding.

Kijk voor meer informatie over de Collegereeks op deze pagina.


17-02-2020