Gratis verzending vanaf €20

Boekenreeks over hervorming zorgstelsel goed ontvangen


Boekenreeks over hervorming zorgstelsel goed ontvangen

“Het is onverminderd nodig dat er kritisch wordt gekeken naar ons gezondheidsstelsel. Dat is ook precies de reden waarom ik blij ben met deze boekenreeks.” Aan het woord is Alexander Rinnooy Kan. De ex-voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) nam onlangs in Nieuwspoort, net als tal van prominenten uit de politiek en de zorg, de boekenreeks Zorg in perspectief van de cliënt in ontvangst.


In de driedelige reeks maken Guus van Montfort (professor gezondheidseconomie en medische technologie) en Rob van Wylick (bedrijfsjurist) hun ambitieuze plannen voor de zorg bekend, zodat deze in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft. Ook laten zij zien dat marktwerking in de zorg niet bestaat.

Een nieuw, eenvoudig bekostigingsvoorstel

Een van de voorstellen van de auteurs is een nieuw, eenvoudig bekostigingsvoorstel, dat ruimte biedt aan innovatie, verdere kwaliteitsontwikkeling en vooral aan meer regie door de patiënt. Dit leidt bovendien tot een zeer sterke afname van de totaal onnodige administratieve lastendruk voor patiënt en professional. Hierdoor ontstaat meer aandacht voor waar het om draait: het verlenen van zorg. 

Rinnooy Kan, de eerste spreker bij de boekenpresentatie, prijst de moed van de auteurs. “Om dit op te schrijven en aan te bieden aan de politiek heb je deskundigheid en lef nodig. En dat is precies de combinatie die bij de auteurs Guus van Montfort en Rob van Wylick  aanwezig is”, vervolgt de hoogleraar, die tot drie keer toe is verkozen tot meest invloedrijke man van Nederland. “In alle eerlijkheid weet ik niet welke kant we opgaan, maar de kunst gaat worden om deze plannen te presenteren als een kleine aanpassing.”

‘Hulpmiddel Kamerleden’

Op het moment dat Rinnooy Kan de woorden ‘kleine aanpassing’ gebruikt, verschijnt er een glimlach op het gezicht van Antje Diertens. De politica is lid van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en heeft zojuist de boeken in ontvangst genomen. “Dit soort werken zijn belangrijk, want die kunnen ons als Kamerleden ondersteunen en laten zien waar het schuurt. Verder kan het helpen om de zorgvraag, waarvoor de auteurs pleiten, om te draaien. Dus niet denken vanuit het zorgstelsel en de financiering, maar vanuit de vraag waar de patiënt mee geholpen is”, reageert Diertens. 

Melkert: ‘voorstel voldoet aan parameters’

Het momentum is daarna aan Ad Melkert, ex-minister en tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. “Een goed gezondheidsstelsel moet voldoen aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Dat zijn ook de parameters waaraan elk nieuw idee moet voldoen. Die van de auteurs doen dat zeker. Ik plaats overigens ook mijn vraagtekens bij een stelselwijziging, maar ik denk wel dat de richting die wordt aangegeven de goede is.”

Het podium is daarna voor gastsprekers Jaap Bonjer (hoogleraar Algemene Heelkunde) en Jan Smelik (Nederland Zorgt voor Elkaar). Beiden onderschrijven het belang van dit de boekenreeks waarbij Smelik de hoop uitspreekt “dat met name deel 1 een standaardwerk gaat worden”.

Aan tafel 

Het slotwoord is aan de auteurs. “Dank aan alle sprekers, we zijn ook blij met de kritische kanttekeningen. We hopen vooral dat onze boeken een impuls zijn om weer eens met elkaar om tafel te gaan en samen te werken, zodat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft.”

Benieuwd naar de boekenreeks ‘Zorg in perspectief’? De volledige reeks is hier te vinden.


25-02-2020