Gratis verzending vanaf €20

Week van de Psychiatrie | Betekenisvol meedoen


Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is besloten de activiteiten tijdens de Week van de Psychiatrie af te lassen. Desondanks blijven we het thema onder de aandacht brengen. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2020 is: Betekenisvol meedoen. Het is belangrijk dat mensen, die te maken hebben met mentale uitdagingen, mee blijven doen of weer meer gaan doen in de samenleving. Verschillende activiteiten van ervaringsdeskundigen (patienten en naasten), hulpverleners en anderen die bevorderen dat mensen weer mee kunnen doen staan centraal in de Week van de Psychiatrie. Hieronder vindt u een greep van onze boeken omtrent dit onderwerp:


Praktijkboek triple problematiek

Psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke beperking

Soms passen de problemen van patiënten niet in één vakje: een probleem komt immers zelden alleen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor zogenaamde dubbeldiagnose problematiek, zoals het samengaan van verslaving en andere psychische stoornissen of verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problemen nog complexer zijn? Wat als er sprake is van triple diagnose problematiek, oftewel het samengaan van psychische stoornissen, verslaving en een licht verstandelijke beperking? Daarover gaat dit boek.

Auteurs: Neomi van Duijvenbode, Joanneke van der Nagel & Robert Didden 
 

Het gezin centraal en LVB

Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking

Er bestaat voldoende kennis over de werkzaamheid van een gezinsgerichte benadering van de hulp aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. Toch is gezinsgericht werken bij deze doelgroep lang geen vanzelfsprekendheid.

De professional die bovenstaande uitspraak doet was lange tijd gewend zich uitsluitend te richten op het functioneren van de individuele jongere. Door de kennismaking met de principes van Gezin Centraal ontdekte ze dat de contacten met ouders en familie bijdragen aan het beter leren begrijpen van de jongeren die ze hulp biedt. 

Auteurs: Arjan Bolt, Renske van Bemmel & Ella Tacq 
 

 


Praktijkboek herstelondersteunende zorg


De zorg voor mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek is omgebogen richting herstel en participatie. Waar de kennis van de professional vroeger het uitgangspunt was, is nu de wens en de ervaringskennis van de zorgvrager het startpunt. In dit boek worden de belangrijkste aandachtspunten om herstelgericht te werken op een rij gezet en vanuit de praktijk beschreven, met concrete handvatten en voorbeelden. Er wordt onder meer ingegaan op het vergroten van de eigen kracht en eigen regie, het herkennen en stimuleren van de ervaringsdeskundigheid, het inzetten van de professionaliteit waar nodig, maar voorál het durven loslaten waar het empowerment vergroot en het herstel versterkt.
Bekijk hier een video met meer aanvullende informatie omtrent het boek.

Auteur: Joyce Langedijk

 


Op Stap: Continu methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor jeugdigen met gedragsproblemen in (24-uurs) zorg

Problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling liggen aan de basis van de meeste gedragsproblemen bij jeugdigen die zijn opgenomen binnen de jeugdzorg. Kortdurende behandelprogramma’s zijn vaak gericht op het aanleren van praktische vaardigheden en niet op deze onderliggende sociaal-emotionele problematiek. De nieuwe behandelmethodiek Op Stap speelt daar wel op in. Hierdoor verbetert ook de sociaal- emotionele ontwikkeling, ook bij (complex) probleemgedrag.

Auteur: Judith van de Blokenhoeve  


24-03-2020