Gratis verzending vanaf €20

Tips voor het management in de vitale beroepen met betrekking tot de Corona crisis


Tips voor het management in de vitale beroepen met betrekking tot de Corona crisis

Alle effecten die deze crisis met zich meeneemt wordt door een ieder van ons rechtstreeks ervaren. Werknemers, maar ook leidinggevenden in de vitale beroepsgroepen ervaren deze crisis dubbel. Allereerst in hun eigen privéleven maar ook in het beroep dat zij uitoefenen.

We weten uit ervaring dat een evenwichtige thuissituatie en een goede werksfeer een positieve invloed hebben bij het ervaren van schokkende gebeurtenissen zoals de gevolgen van het coronavirus. Het spreekt vanzelf dat als deze ontbreken dit een negatieve invloed kan hebben. Of je nu arts bent of ICT verpleegkundige, of werkzaam bent in de jeugdbescherming, we weten inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek dat schokkende zaken voor iedereen soms lang kunnen doorwerken.

Daarom voor u als leidinggevende de vraag om extra alert te zijn op uw medewerkers. Juist in deze tijd bent u van ongekende waarde. Ook voor u als leidinggevende is het belangrijk om gezond en fit te blijven.

10 regels voor het management:

Veerkracht kunt u onderhouden door aandacht te besteden aan de volgende 10 regels:

 1. Zorg voor voldoende nachtrust.
 2. Eet goed en gezond.
 3. Beweeg minimaal 1 uur per dag (plan je sport in, niet pas gaan sporten als je tijd hebt).
 4. Gebruik waar passend je humor. Kijk eens een ontspannende film (die bestaan ook).
 5. Maak tijd om even stil te staan bij jezelf en je omgeving (religie, meditatie).
 6. Heb oog voor je collega, je partner, je kinderen.
 7. Doe als je vrij bent vooral eens geen nuttige dingen.
 8. Zorg waar mogelijk voor afwisseling in je dag.
 9. Corrigeer de dingen die niet lekker lopen.
 10. Sta stil bij wat vandaag goed ging en buit uit wat je goed kan.

Het is van belang om niet de hele dag alle nieuwsberichten te volgen. Neem tijd om even af te schakelen. Een wandeling in de tuin of omgeving is vaak al voldoende. Adviseer uw medewerkers als zij thuis werken om een dag structuur te bedenken. Dit is een tijd van verbinding, maar ook van onzekerheid. Het is van belang dat uw medewerkers dat weten en proberen te leven/werken met deze onzekerheid. We weten uit de geschiedenis dat dit mogelijk is. We zijn het alleen de laatste jaren minder gewend in West-Europa.

Laat deze onzekerheid waar mogelijk niet verzanden in angst, want dat maakt het geheel meer gecompliceerd en is ook moeilijker bij te sturen. Tot slot, nog een aantal tips.

 

Tips bij schokkende gebeurtenissen

 • Vertrouw op de veerkracht van uw medewerkers. Veel mensen hebben enorme veerkracht en kunnen met behulp van vrienden of collega’s goed om gaan met schokkende situaties.
 • Zorg ervoor dat er juist nu extra aandacht is voor goede communicatie. Medewerkers hebben het nodig zich erkend en begrepen te voelen.
 • Maak duidelijk aan medewerkers, die merken dat ze klachten krijgen naar aanleiding van een schokkende ervaring, waar ze deskundige hulp kunnen ontvangen.
 • Deskundige hulp is psycho-educatie en traumahulpverlening is meestal (nog) niet nodig.
 • Weet dat een PTSS zich pas geleidelijk ontwikkelt en niet gelijk een week na de schokkende ervaring.
 • Weet dat 85 % van ons mensen geen PTSS ontwikkelt na een schokkende ervaring maar op eigen (veer)kracht er mee om kan gaan.
 • Medewerkers die in deze tijd veel schokkende ervaringen kunnen meemaken zijn gezonde en evenwichtige mensen. Uw medewerker is niet ziek en moet zich ook niet ziekmelden (dat helpt juist niet).
 • “Verwerken doen we met afval”, niet met gebeurtenissen die heel veel indruk maken. Liever spreken we van integreren in je leven. Het is goed te beseffen dat dit vaak situaties zijn die je nooit meer vergeet. Dat is niet erg. Soms is het fijn voor een medewerker tijdelijk even ander (ook) zinvol werk te doen.
 • Vaak geeft dit al genoeg lucht om na een week weer de draad op te pakken.
 • Zorg voor aandacht en bereikbaarheid ook buiten kantooruren.
 • Probeer zoveel mogelijk beeld te bellen dat is persoonlijker dan gewoon bellen.
 • Wees duidelijk over de instructies en naleving daarvan in uw organisatie en laat zien dat dit ook voor u van kracht is.
 • Waar medewerkers thuis werken, zorg dat u persoonlijk contact met hen houdt.
 • Waar nodig organiseer opvang groepsgewijs of persoonlijk. Het gaat daarbij metname over omgaan met langdurige en heftige stress.

We leven in een bijzondere en heftige tijd.
Een crisis.
Crisis betekent echter ook “keerpunt”
Het Chinese teken voor crisis is gelijk aan het teken voor “kans”.
Dit geeft hoop.

 

Luuc Smit is Hogeschool docent aan de University of Applied Sciences voor het vak psychotrauma en verliesverwerking. Hij is auteur van het boek Trauma en veerkracht | Hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen. Meer over het boek vindt u op www.swpbook.com/2262

Copyright © 2020 Uitgeverij SWP, All rights reserved.

 


31-03-2020