Gratis verzending vanaf €20

Passend onderwijs onder vuur


Passend onderwijs onder vuur

Op 1 augustus 2014 werd de Wet Passend Onderwijs ingevoerd, waarbij regulier onderwijs zoals de basisschool, meer inclusief moest gaan werken om kinderen die voorheen in het speciaal onderwijs zaten, op te nemen in het dagelijkse schoolleven. Nu na amper 4 jaar wordt ook duidelijk dat er veel niet van een leien dakje gaat. 

"Er gaat zoveel verkeerd in het passend onderwijs", verwoordt D66-Kamerlid Van Meenen de onvrede in de Tweede Kamer. via de NOS.  "Kinderen raken in de knel, er zijn te veel thuiszitters, ouders staan buitenspel en het beschikbare geld komt niet op de juiste plek terecht." Is passend onderwijs nog wel een goed idee?

Al eerder werd via pedagogiek.nu al gewag gemaakt van een recent proefschrift waarin wordt vastgesteld dat kinderen op het speciaal onderwijs beter af zijn, dan 'passend'in het reguliere onderwijs. En naar nu blijkt zijn de Regionale Samenwerkingsverbanden te vaak kwalitatief niet op orde.

Thuiszitters - kinderen die niet langer naar school gaan - is en blijft een torenhoog probleem, waarbij de oplossingen niet snel om de hoek komen.  Op 28 juni aanstaande is er het landelijke Thuiszitterscongres met bijdragen die er toe doen.  De dag erna is het probleem de wereld niet uit, maar het is goed (nieuwe) wegen met elkaar te verkennen en op te gaan. Ieder kind dat daarmee zijn welbevinden kan verbeteren is er één. Dat geldt ook voor de aanpak van het thuiszitten bij zieke kinderen waarover in juni een nieuw boek verschijnt : Langdurig en verborgen verzuim: van vroege signalering naar maatwerk binnen het Voortgezet (speciaal) onderwijs door Ellen Assenberg en Thomas van der Vliet. Eerder publiceerden de mensen van Gedragswerk al de veldgids Iedereen aan boord.

Ouders&Onderwijs organiseert ook nog een bijeenkomst met een bijdrage van Jos van der Horst. Hij schreef recentelijk een boek over rebellen en maakt daarmee ook de vertaling naar de onderwijspraktijk van thuiszitterssituaties. Hoe belangrijk zijn rebellen eigenlijk voor thuiszittersvraagstukken? 

De kennis is er.... en dan nu nog het handelen.

 

 

 


28-05-2018