Gratis verzending vanaf €20

Drie essentiële tips om gelukkiger en gezonder uit de coronacrisis te komen


Drie essentiële tips om gelukkiger en gezonder uit de coronacrisis te komen

Twintig procent van de mensen leeft ongezonder dan voor de coronacrisis. Deze groep sport minder en eet meer. Dat blijkt uit het tweede corona-onderzoek van GGD Flevoland in samenwerking met het RIVM en andere GGD’en. Uit hetzelfde onderzoek, dat werd gehouden onder 5000 Flevolanders. blijkt ook dat een derde zich eenzamer voelt, omdat het (fysieke) contact met vrienden, familie en kennissen zeer beperkt is. Grote vraag is dan ook: Hoe blijven we in deze tijd in mentaal en fysiek opzicht gezond?

De handleiding Positieve leefstijlverandering biedt inzichten en handvatten om een leefstijlverandering uit te lokken en mensen te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl. Hieronder drie belangrijke tips uit het boek.
 

Tip 1: Matig intensief bewegen
In 2017 heeft de Gezondheidsraad nieuwe beweegrichtlijnen opgesteld ter vervanging van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de Fitnorm die eerder gehanteerd werden. De Beweegrichtlijnen stellen dat bewegen goed is en dat meer bewegen nog beter is. Dit is gebaseerd op de gezondheidswinst die behaald kan worden door veel te bewegen.

Bewegen geeft een lager risico op hart- en vaatziekten, diabetes, depressieve symptomen en borst- en darmkanker. Concreet stelt de richtlijn dat volwassenen per week minimaal 150 minuten matig intensief moeten bewegen. Voorbeelden van matig intensieve lichamelijke activiteit zijn stevig doorwandelen, zwaardere huishoudelijke klussen en traplopen, te herkennen aan een verhoogde ademhaling. Daarnaast is de richtlijn om minimaal twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen zoals krachttraining, traplopen of hardlopen. Ouderen moeten dat combineren met balansoefeningen.

Tip 2: Onderneem positieve activiteiten die geluk bevorderen
Mensen die gelukkig zijn ervaren een gevoel van tevredenheid, plezier, vreugde en liefde. Zij ervaren relatief meer positieve dan negatieve emoties en ze evalueren hun leven positief. Een andere term die veel gebruikt wordt is subjectief welbevinden. Geluk wordt deels bepaald door minder veranderbare factoren zoals genen, persoonlijkheid en leefomstandigheden. Zo heeft de ene persoon meer neiging tot pessimisme en neuroticisme dan de andere persoon. Deels is geluk echter wel iets wat veranderbaar is en verbeterd kan worden. Positieve activiteiten dragen bij aan een gevoel van geluk. Positieve activiteiten waarvan bewezen is dat ze geluk bevorderen zijn:

▪ aardig zijn voor anderen of een goede daad verrichten voor een ander;

▪ dankbaarheid tonen voor de goede dingen in het leven;

▪ oefenen in optimistisch denken.

Tip 3: Zet in op gedragsverandering
Kijk in welke fase van gedragsverandering je cliënt of jij zit en stuur bij. Het idee is dat iemand in precontemplatie (op dit niveau bestaat er nog geen intentie tot verandering van gedrag, red.) andere adviezen en vragen nodig heeft dan iemand die bijvoorbeeld al in de actiefase zit.

Ga ervan uit dat mensen regelmatig terugvallen naar een eerdere fase. Dit hoort erbij en is onderdeel van het proces van gedragsverandering. Terugvalpreventie heeft daarom vanaf het begin aandacht nodig.

Over het boek 
Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom beschrijven diverse leefstijlgedragingen, om vervolgens in te gaan op het veranderen van leefstijl. Hoe zorg je dat mensen zich bewust worden van hun leefstijl, hoe motiveer je ze tot een verandering en dicht je de kloof tussen intenties en gedrag? Hoe verander je ingesleten, ongezonde gewoonten en welke rol speelt de sociale omgeving hierbij? 

Verandermanagent en kwetsbare groepen
Verder worden inzichten uit verandermanagement, gedragseconomie, sociale marketing en keuzearchitectuur (nudging) toegepast op het veranderen van leefstijl. Ook wordt er ingezoomd op leefstijlverandering bij kwetsbare groepen, zoals die met sociale of financiële problemen, mensen met weinig gezondheidsvaardigheden, psychiatrisch patiënten, ouderen etc. en dragen de auteurs tips voor in de praktijk aan.

Meer weten? Bestel direct het boek Positieve leefstijlverandering via deze pagina.

 


15-05-2020