Gratis verzending vanaf €20

Nieuwe methodiek om 'Thuiszitten' in het onderwijs tegen te gaan


Nieuwe methodiek om 'Thuiszitten' in het onderwijs tegen te gaan

Vrijdag 1 juni aanstaande is de start van de Landelijke Actieweek Thuiszitters, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs. Het fenomeen ‘Thuiszitten’ is de afgelopen jaren steeds meer in het vizier van beleidsmakers en politici. Toch was een praktijkgerichte methode, gericht op deze grillige groep leerlingen, niet voorhanden. Met het boek Langdurig en verborgen verzuim, zojuist verschenen bij Uitgeverij SWP, komt hier nu verandering in.

Dit boek biedt een nieuwe methodiek om 'Thuiszitten' tegen te gaan, ontworpen door pedagogen die werkzaam zijn op een school voor langdurig zieke kinderen in de randstad. De resultaten van deze methodiek zijn erg bemoedigend. Het voorwoord is geschreven door Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij zegt over dit boek:

"De opstellers van dit boek laten zien hoe zij kinderen met persoonlijke begeleiding weer de klas in krijgen. Het staat vol praktische en handige tips om hier zelf mee aan de slag te gaan. Laat dit boek een inspiratie zijn om ook in uw regio kinderen weer naar school te helpen!"

Ook Logacom Opleidingsgroep brengt het onderwerp van thuiszitten onder de aandacht met het Thuiszitterscongres op donderdag 28 juni aanstaande. Het boek Langdurig en verborgen verzuim is inbegrepen bij deelname aan het congres.


30-05-2018