Gratis verzending vanaf €20

Webinar vroegsignalering bij autisme: herkennen en bespreken


Webinar vroegsignalering bij autisme: herkennen en bespreken

Op dinsdag 13 oktober 2020 organiseert Logacom in samenwerking met Uitgeverij SWP en de redactie van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme het webinar: Vroegsignalering bij autisme: herkennen en bespreken voor professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening, in onderwijs- en kinderopvang.

Jonge kinderen (baby’s, dreumes en peuters) die later een autisme spectrum stoornis blijken te hebben, geven vaak al vroeg in hun ontwikkeling signalen af die wijzen op een minder vanzelfsprekende ontwikkeling. Het is belangrijk deze signalen tijdig te herkennen en deze vervolgens op een adequate manier met ouders te bespreken. Zo ontstaat er ruimte om op maat te kunnen doen wat nodig is. Want vroeginterventie op jonge leeftijd blijkt van groot belang; niet alleen voor de ontwikkeling van het jonge kind met autisme (kenmerken), maar ook voor zijn/haar ouders. In dit webinar leert u: De eerste signalen van autisme beter herkennen bij baby’s, peuters en kleuters; Hoe u deze signalen bespreekbaar kunt maken met ouders. Aan de hand van casuïstiek worden tijdens dit webinar alarmsignalen en de CoSoS (Communicatieve en Sociale ontwikkeling Signalen) besproken. U krijgt meer inzicht in de signalen die kinderen met autisme kunnen presenteren, signalen die u als professional kunnen wijzen op autisme. In het tweede deel van het webinar wordt stil gestaan bij hoe moeilijk het soms is om de signalen van autisme te bespreken. Ouders komen vaak voor iets anders, bijvoorbeeld kleine en onschuldige gedragsuitingen waarvoor zij opvoedkundige tips en trics willen. Autisme roept bij ouders vaak veel grotere zorgen op en/of ze zijn bang voor een stempel. Het is voor professionals belangrijk op hier goed mee om te gaan. Dit webinar leert u welke vaardigheden en kaders helpend zijn bij vroegsignalering en de gesprekken met ouders.

Spreker

Dr. Martine van Dongen-Boomsma, (kinder- en jeugd)psychiater, hoofd van het Centrum Jonge Kind, Karakter UC.

Voor wie?
Dit webinar is bedoeld voor onder andere orthopedagogen, psychologen, IMH-specialisten/consulenten, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en kinderartsen. Maar ook voor groepsleid(st)ers en coördinatoren met een signalerende functie in onderwijs of kinderopvang.

Meer informatie over het programma, de spreker en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op https://webinar.logacom.nl/webinar-vroegsignalering-bij-autisme:-herkennen-en-bespreken


19-08-2020