Gratis verzending vanaf €20

NIEUW | Het meertalige kind


NIEUW | Het meertalige kind

Meertaligheid is een hot item, een van de speerpunten in het advies voor herziening van het onderwijscurriculum. Iedereen heeft er een mening over maar in werkelijkheid bestaat er nog veel onwetendheid. De primaire doelstelling van Het meertalige kind is om professionals die dagelijks met meertaligheid en meertalige kinderen werken zoals beleidsmakers, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, logopedisten, medewerkers ouder- en kindcentra en alle anderen die met meertaligen te maken hebben, kennis te laten maken met alle aspecten van meertaligheid. Hoe functioneren kinderen die meertalig opgroeien? Wat zijn de knelpunten en hoe zijn die op te lossen?


In deel één van het boek geeft de auteur een uiteenzetting van de stand van zaken en beleid omtrent meertaligheid. Welke vooroordelen en angsten leven er en hoe zit het met het fenomeen taalachterstand? Deel twee zoomt in op het meertalige brein. Hoe ziet dat eruit? Welke rol speelt taal voor een meertalig kind? Hoe zit het met de multiculturele identiteit? Deel drie gaat over het meertalige kind in zijn omgeving. Thuis, bij het consultatiebureau, in zijn vrije tijd, in de voorschoolse voorziening, op school en bij de logopedist.

Marinella Orioni is Nederlandse van Italiaanse afkomst en moeder van twee drietalige kinderen. Na haar studie Nederlands werkte ze onder meer als docent Nederlands aan de Université Lille 3 en het Institut Néerlandais in Parijs.

Lees hier meer en bestel Het meertalige kind!

Het meertalige kind is een herziene en geactualiseerde uitgave. Eerder verschenen van Marinella Orioni ook Meertalig opvoeden (geactualiseerde versie verschijnt dit najaar) en het boek Hoeveel talen spreek jij? (2019) voor kinderen.

Ontmoet de auteur
Op 10 september vindt het webinar ‘Meertaligheid diversiteit en culturele verschillen thuis en op school’ plaats. Marinella Orioni is een van de sprekers. Zij gaat samen met Ria Goedhart (hogeschooldocent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek) en Martine Broersen-Jong (klinisch linguïst en logopedist). Het drietal behandelt vanuit verschillende invalshoeken wat meertaligheid is, hoe kinderen meertalig opgroeien en hoe meertaligen functioneren. De webinar wordt aangeboden door zusterorganisatie Logacom.

Lees hier meer over de webinar ‘Meertaligheid diversiteit en culturele verschillen thuis en op school'. 


24-08-2020