Gratis verzending vanaf €20

Nieuw | Werken aan amplitie. De toepassing van positieve organisatiepsychologie


Nieuw | Werken aan amplitie. De toepassing van positieve organisatiepsychologie

Bestaande problemen oplossen en nieuwe voorkomen: bij veel organisatieveranderingen staat dat nog steeds centraal. In onze huidige tijd van snelle veranderingen, onduidelijkheid en onzekerheid zijn er echter andere uitdagingen. Mensen maken hierbij het verschil. Eerder dan het oplossen en voorkomen van problemen, is investeren in menselijk kapitaal nu een belangrijke voorwaarde voor het succes van een organisatie.


Amplitie is waar het allemaal om draait: het versterken van het welbevinden en het functioneren van medewerkers. Werken aan amplitie blijkt enorm waardevol, zowel voor medewerkers als vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Het leidt tot meer plezier en motivatie, minder verzuim, minder verloop en meer productiviteit en innovatie. Ook draagt het bij aan betere dienstverlening, meer klanttevredenheid en hogere omzet.

Positieve organisatiepsychologie
In de nabije toekomst zal amplitie onderdeel uitmaken van het DNA van succesvolle organisaties. De auteurs introduceren daarom de amplitiedeskundige: iemand die zich specifiek met dit onderwerp bezighoudt. Amplitie is hét kernwoord van de positieve organisatiepsychologie. Werken aan amplitie is het eerste boek in Nederland dat zich specifiek op dit onderwerp richt. Een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die hiermee aan de slag wil.

Experts over het boek
“Mijn wens is met dit boek in vervulling gegaan. Toen ik in 2009 het begrip ‘amplitie’ muntte had ik de hoop dat het aan zou slaan. Dat dit het geval is bewijst dit boek waarin niet alleen de achtergronden van amplitie helder worden uitgelegd, maar ook de praktische rol van de ‘amplitiedeskundige’ wordt beschreven. Dit boek is een must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag hoe organisaties hun mensen kunnen laten groeien en bloeien."
- Prof. dr. Wilmar Schaufeli, Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie.

“Duurzame inzetbaarheid en het benutten van menselijk kapitaal zijn belangrijke thema’s in de 21e eeuw. ‘Werken aan amplitie’ speelt in op dit actuele thema door de omstandigheden te benoemen waaronder het welbevinden en functioneren van medewerkers vergroot kan worden en door de succesfactoren van amplitie te beschrijven. Zo stimuleren Yrenee Koen & Seline van Keulen de lezer om actief met amplitie aan de slag te gaan.”
- Anne Loeke van Erven, directeur en oprichter van PassieBlijft | mensgerichte vernieuwing en innovatie.

Over de auteurs
Yrenee Koen is toegepast psycholoog en oprichter van Talent College. Zij begeleidt medewerkers, teams en organisaties bij het werken aan amplitie, onder andere door professionals op te leiden tot amplitiedeskundige.

Seline van Keulen is toegepast psycholoog en veranderkundige met expertise in de positieve psychologie en amplitie.

Klik hier om het boek 'Werken aan amplitie' te bestellen. 


14-09-2020