Gratis verzending vanaf €20

Wereld Dyslexiedag | Bestaat dyslexie en hoe kan je kinderen met dyslexie helpen?


Wereld Dyslexiedag | Bestaat dyslexie en hoe kan je kinderen met dyslexie helpen?

Vandaag, dinsdag 6 oktober, is het Wereld Dyslexiedag. Op deze dag wordt de andere kant van dyslexie gevierd. Er is ook aandacht voor de voordelen van dyslexie en hoe je als begeleider hiermee kan omgaan. De volgende boekentips helpen hierbij.

 


Bestaat dyslexie?
En is het een relevante vraag?
Bas Levering
€ 17,95  |  ISBN 9789088509957  |  80 pagina's

In de praktijk bestaat grote verwarring over dyslexie. Heeft het een genetische oorzaak, een neurofysiologische of komt het vooral door slecht leesonderwijs? Wetenschappers verschillen hierover sterk van opvatting en belasten daarmee de praktijk. Om over de dyslexie-industrie nog maar te zwijgen.

Tien hoofdrolspelers in het wetenschappelijk debat kwamen bijeen om ieder voor zich hun gezichtspunten uit te dragen en te verduidelijken.
Lees meer & bestel.
 

DyslexieSleutels (werkboek)
Ontdek wat voor jou werkt
Marzenka Rolak
€ 17,50  |  ISBN 9789088509742  |  80 pagina's

Door middel van verschillende praktische opdrachten, de DyslexieSleutels, krijgen leerlingen met dit werkboek inzicht in hun dyslexie. Het werkboek is ook verkrijgbaar als set van 5.

Lees meer & bestel. 

 

DyslexieSleutels (handleiding voor begeleiders)
Psycho-educatie en leerstrategieën voor leerlingen in het voortgezet onderwijs
Marzenka Rolak
€ 27,50  |  ISBN 9789088509445  |  120 pagina's

Deze dyslexietraining is ontstaan vanuit jarenlange individuele begeleiding van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs en is als pilot op diverse scholen uitgeprobeerd en aangepast.
De toegepaste leerstrategieën zorgen ervoor dat het lezen en leren makkelijker gaat.
Lees meer & bestel.

Liefde voor letters en lezen
Handboek stimulering geletterdheid - 0 tot 7 jaar
Hetty van den Berg, Irma Land & Iris Meijsing
€ 75,00  |  ISBN 9789088500008  |  372 pagina's

 In Liefde voor letters en lezen staat de doelgerichte stimulering van geletterdheid bij kinderen tussen 0 en 7 jaar centraal.

De bijbehorende website biedt verbreding en verdieping over onderwerpen als laaggeletterdheid, dyslexie of onderzoekend en ontwerpend leren. Ook vind je er (meestal gratis) te downloaden lesmateriaal bij de beschreven activiteiten. 
Lees meer & bestel. 

Belevend leren
Ideeën om beelddenkers bij je les te houden
Tineke Verdoes
€ 24,00  |  ISBN 9789088505232  |  128 pagina's

Alle kinderen in de groep hebben profijt van de beschreven aanpak.

Voor de kinderen met een leerprobleem dat voortkomt uit ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie of een andere beperking kan een wereld opengaan.
Lees meer & bestel. 

Het werkgeheugen
Gerichte ondersteuning bij leerstoornissen
Tracy Alloway
€ 21,00  |  ISBN 9789088504853  |  128 pagina's

Wanneer je begrijpt hoe het werkgeheugen van een kind werkt kun je het schoolse leren en het concentratievermogen beter begeleiden. Een verbetering van het werkgeheugen kan vooral voor kinderen met een stoornis waar een niet goed functionerend werkgeheugen aan ten grondslag ligt heel praktisch zijn. Dan gaat het om stoornissen als: dyslexie, dyscalculie, spraak- en taalproblemen, motorische ontwikkelingsstoornissen, ADHD en ASS.
Lees meer & bestel. 


06-10-2020