Gratis verzending vanaf €20

Thuiszitters: als onderwijs op maat onthouden wordt


Thuiszitters: als onderwijs op maat onthouden wordt

In EenVandaag afgelopen zaterdag onder andere het verhaal van Anna Kuijpers (17). Door gezondheidsklachten liepen Anna’s verzuimuren hoog op. Er is helaas geen diagnose voor haar ziekte en volgens haar moeder werkt de school niet mee om onderwijs op maat te bieden. Hierdoor blijft Anna twee keer zitten en moet ze van school. Haar moeder neemt contact op met een onderwijsjurist en dient een klacht in bij de Onderwijsinspectie. Anna’s verhaal illustreert één van vele redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Hoe lastig deze problematiek ook lijkt: het is oplosbaar.

In februari van dit jaar heeft minister van Onderwijs Arie Slob de Tweede Kamer ingelicht over zijn ontevredenheid wat betreft het grote aantal thuiszitters in Nederland. Volgens de Algemene Vereniging van Schoolleiders ging het bij de laatste telling om ruim 4000 leerplichtige kinderen. Een aanzienlijke groep waarvan het in 1700 gevallen om absoluut verzuim gaat.

Ondanks het ‘Thuiszitterspact’ neem het aantal thuiszitters niet af. Integendeel, er is zelfs sprake van een lichte toename. Het pact is in juni 2016 ondertekend door de ministeries van Onderwijs, Volksgezondheid en Justitie en door de VNG en Onderwijsraden. Zij hebben zich verbonden aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis mag zitten zonder passend onderwijs- of zorgaanbod.

Aanjager van dit pact is voormalig kinderombudsman Marc Dullaert. Hij vindt de doelstelling realistisch: “Ik denk dat we een kantelpunt hebben bereikt. Ik baseer dat op de manier waarop de vier grote steden bezig zijn het aantal thuiszitters terug te dringen. In de grote steden was de dichtheid van het aantal thuiszitters het grootst, omdat daar de problematiek ook het grootst was.”

Marc Dullaert zal tijdens het Thuiszitterscongres op 28 juni aanstaande in Bussum zijn standpunt toelichten. Daarnaast staan presentaties van Bart van Kessel (Stichting Gedragswerk), Mark Weghorst (Ouders & Onderwijs), Hermien Jacobs en Pieter Schoenmakers (Ingrado) op het programma. Tijdens verschillende workshops worden projecten en initiatieven én hun succes- en faalfactoren gedeeld. Kortom, een onmisbaar congres voor iedere professional die te maken heeft met thuiszitters!

Meer informatie over het Thuiszitterscongres vindt u op www.thuiszitterscongres.nl.


25-06-2018