Gratis verzending vanaf €20

Job Catshoek overleden


Job Catshoek overleden

Pedagogisch auteur, orthopedagoog en GZ-psycholoog Job Catshoek is op 25 februari 2021 aan de gevolgen van Corona overleden.

Job publiceerde het boek Opvoeden met grenzen in 2006: Veel ouders houden zoveel van hun kinderen dat ze hen geen strobreed in de weg leggen. Maar van opvoeders mag ook worden verwacht dat zij toezicht houden en ongewenst gedrag corrigeren. Voor veel ouders is dit moeilijk omdat zij ongewenst gedrag van hun kind liever niet zien of omdat ze het niet prettig vinden om corrigerend op te treden. Als ouders de rol van opvoeder niet kunnen of willen vervullen dan ontwikkelen kinderen mogelijk probleemgedrag.
Aan de hand van voorbeelden uit zijn opvoedingspraktijk laat Job Catshoek zien dat opvoeden voor een belangrijk deel gebaseerd is op respect en gezag. Ouders dwingen respect af, niet door voortdurend met kinderen over grenzen te onderhandelen, maar door grenzen te stellen. Hierdoor wordt de liefdevolle verhouding tussen ouder en kind niet aangetast maar juist versterkt. Opvoeden met grenzen is bedoeld als handleiding voor opvoeders die hun opvoedingsvaardigheden willen verbeteren.

Boeklink digitaal op deze pagina

Artikel in Pedagogiek in Praktijk over fysieke inperking.

 

 


08-03-2021