Gratis verzending vanaf €20

Jeannette Doornenbal overleden


Jeannette Doornenbal overleden

Op 12 maart jl. is Jeannette Doornenbal overleden aan de gevolgen van longkanker, een vreselijke ziekte die in juni 2019 werd vastgesteld. Ze zat op dat moment nog vol plannen, hoewel ze in juni 2020 zou afzwaaien van haar laatste lectoraat. In het decembernummer van PIP werd nog het laatste interview die Bas Levering met haar had, gepubliceerd. Ondertussen had Jeannette nog doorgewerkt aan haar slotpublicatie: een boek waarin een aantal van haar denkbeelden nog eens zijn verzameld. Dat boek gaat er komen, helaas kan ze bij de doop hiervan niet meer aanwezig zijn.

Dr. Jeannette Doornenbal (1954) was pedagoog en was van 2006 tot 2020 lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen. Eind september 2020 ontving ze voor haar bijzondere werk de Hanzepenning. Als lector heeft Jeannette Doornenbal 14 jaar in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van het jeugddomein en aan de kwaliteit van onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen. In 2006 hield zij haar lectorale rede 'ploegen en bouwen' met als focus de ontwikkeling van brede scholen. Jeannette is een bevlogen pedagoog voor wie ieder kind telt en meedoet, inclusie is de drijfveer gedurende haar hele loopbaan.
 
Jeannette hoorde bij de eerste belangrijke groep pionierende lectoren van de Hanzehogeschool, maar ook landelijk. Zij heeft een voortrekkersrol in de positionering en invulling van praktijkgericht onderzoek en het verbinden van onderwijs, onderzoek en werkveld. Geruime tijd was zij leading lector van het kenniscentrum CaRES, de voorloper van het huidige Center of Expertise Healthy Ageing. Vanuit deze rol bevorderde zij de combinatie van gezondheid en participatie in de samenleving, nog steeds actueel in de huidige strategie van het CoE HA. Voor jeugd introduceerde zij destijds de doelstelling 'gezond en veilig opgroeien'.

Jeannette Doornenbal is in de regio en ook landelijk een erkend expert op het gebied van brede scholen en integrale kindcentra. En daarmee is zij een lector die een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan het imago van de Hanzehogeschool als gerespecteerde 'applied university'. Zij werd veel gevraagd als expert, auteur en voorzitter. Hierdoor is er een netwerk ontstaan rondom de Hanzehogeschool waarin zij én vele collega's gezamenlijk projecten ontwikkelden. Zo is zij bijvoorbeeld jarenlang voorzitter van het wetenschapsteam van PACT. PACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meedoet, professionals met plezier werken en ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken. In de stad Groningen heeft zij zich met verve ingezet voor de integrale samenwerking in de wijken, bijvoorbeeld 'PK in de wijk', 'kind in de wijk' en het ontwikkelen van integrale pedagogische wijkplannen. En ten slotte was ze ook betrokken bij de Academische Werkplaats Druk&Dwars.


13-03-2021