Gratis verzending vanaf €20

Jongeren met mentale problemen willen Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid


Jongeren met mentale problemen willen Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid

Jongeren met mentale problemen trekken stevig aan de bel in Den Haag. Verenigd in Team GeestKracht (een panel van jongvolwassen ervaringsdeskundigen van FNO-programma GeestKracht) geven ze aan dat ze, door de mentale problemen die ze ervaren, vastlopen in onze samenleving en tussen wal en schip vallen. Ze kunnen niet meer naar school, geen (passend) werk vinden of niet op zichzelf wonen. Vanuit de wetenschap dat ook bij psychische klachten geldt: voorkomen is beter dan genezen pleit Team GeestKracht voor de komst van een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. 

URGENTIE IS HOOG
Ongeveer 840.000 jongvolwassenen in Nederland zijn psychisch kwetsbaar door een trauma, angsten, verslaving, depressie, dwang- of eetstoornis. De lockdownperiode tijdens de coronacrisis heeft daarbij ook nog eens grote impact op het ontstaan of verergeren van deze mentale klachten. De gevolgen zijn groot; de gemiddelde wachttijd in de jeugdzorg is opgelopen tot maar liefst 10 maanden. En het aantal crisismeldingen steeg in de coronaperiode met 30 tot 60%.
 
Veel van deze groep vallen tussen wal en schip omdat de schotten in de zorg en de systeemovergangen niet aansluiten bij hun leefwereld en specifieke problematiek. Het gaat bijvoorbeeld om jongvolwassenen met een praktische opleiding, migratieachtergrond, ernstige psychische aandoening, combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking (LVB), uit de gesloten jeugdzorg, met een langdurige psychische aandoening, jonge statushouders, dak- en thuisloze jongvolwassenen, jongvolwassenen in conflict met de wet en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen.
 
Over Team GeestKracht
Team GeestKracht is het team ervaringsdeskundigen (jongvolwassenen met psychische problematiek) die de stem vormt van 840.000 jongvolwassenen in Nederland met een psychische kwetsbaarheid zoals een trauma, angsten, verslaving, depressie, dwang- en eetstoornis. Ze leveren een cruciale bijdrage aan het FNO-programma GeestKracht. Dit vijfjarige programma (2020 – 2025) richt zich op: preventie van psychische problemen, beperken van de praktische gevolgen ervan en bevorderen van maatschappelijke participatie. 

22-06-2021