Gratis verzending vanaf €20

Een praktisch handboek voor het basisonderwijs | Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (herziene 7e editie)


Een praktisch handboek voor het basisonderwijs | Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (herziene 7e editie)

Doordat ze dagelijks te maken hebben (gehad) met onveilige of zeer stressvolle omstandigheden, zijn hun hersenen gericht op overleven in een bedreigende omgeving. Het gedrag van deze kinderen is voor leerkrachten vaak moeilijk te begrijpen, wat kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.

Een praktisch handboek voor het basisonderwijs

Kinderen uit gezinnen waar onvoldoende steun en veiligheid is, vertonen op school vaak gedragsproblemen, waardoor het voor leerkrachten lastig is hen te bereiken of met hen om te gaan. Door de komst van vluchtelingen groeit dit aantal snel en leerkrachten zijn hier nauwelijks op voorbereid. In dit boek wordt de combinatie gezocht van theorie (wat is een trauma, soorten, gevolgen, invloed op leren en ontwikkeling etc.) en praktijk (her- en erkennen van trauma, ondersteuning bij het leren, relatie opbouwen, opbouwen van samenwerking, ook met ouders etc.). Door de inhoud op te hangen aan herkenbare praktijkvoorbeelden kunnen leerkrachten de problematiek herkennen en na het lezen van dit boek meer zelfvertrouwen hebben om deze kinderen (nog) beter te begeleiden. De teksten zijn niet moeilijk, de inhoud erg actueel. (...) Een boek dat thuishoort op iedere (basis)school. Zevende, herziene druk waarin o.a. een hoofdstuk over het implementeren van traumasensitief onderwijs is toegevoegd. (...) Vervanging aangeraden.”
- Uit een recensie van NBD Biblion, juli 2021.

Getraumatiseerde kinderen hebben vaak moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en hun gedrag, en met vertrouwen in zichzelf en anderen. 

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de kennis en praktische richtlijnen om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit komt ten goede aan de schoolprestaties, aan de veerkracht van getraumatiseerde kinderen en aan het klimaat in de klas. School kan hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken.

Gratis downloads

In deze compleet herziene (7e) editie van dit praktische handboek zijn ook de te zetten stappen beschreven op weg naar een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat. Bij het boek zijn gratis downloads beschikbaar in de vorm van werkbladen, praatplaten, werk- en reflectiekaarten en ideeën voor activiteiten in de klas.

LEES MEER & BESTEL


04-08-2021