Gratis verzending vanaf €20

Ontschoolsing: 3e PIP-talk op 6 juni


Ontschoolsing: 3e PIP-talk op 6 juni

Tijdens de derde PiP-talk op woensdag 6 juni 2018 in Bildung City staat het thema Ontschoolsing: een pleidooi tegen slecht onderwijs centraal, ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Leven zonder school

Het programma van deze middag:

12.30 uur - Inloop deelnemers: ontvangst met koffie en thee

13.00 uur - Opening PiP-talk 
door Bas Levering, pedagoog, publicist en hoofdredacteur van het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk Magazine.

13.05 uur - Johan van Eeckhout en Freddy Bonnu over inhoud en achtergrond van hun boek
Johan Van Eeckhout (1979) is licentiaat in de wijsbegeerte. Hij schrijft en publiceert kritische artikels over gezondheid, trauma- verwerking, opvoeding en onderwijs. Johan is medeoprichter van het kwartaalmagazine traaktmij, dat de impact van trauma op onze persoonlijkheid, onze gezondheid en ons samenleven bespreekbaar wil maken. In 2012 vertaalde hij 'De enige en zijn eigendom' (Max Stirner, 1844) naar het Nederlands. De filosofie van Max Stirner is tevens de belangrijkste inspiratiebron bij het begeleiden van mensen in zijn praktijk voor traumaverwerking.
Freddy Bonnu (1974) is vader van twee jongens en full-time ontscholer. Om een grotere verantwoordelijkheid in de dagelijkse zorg voor z'n kinderen te kunnen dragen en hun niet-scholing mogelijk te maken, heeft hij zich – met de steun van zijn vrouw – volledig teruggetrokken uit de arbeidsmarkt. Hij gaf mee vorm aan tal van publicaties, waarin hij vooral schreef over de verhouding mens-dier, individu-natie/staat, over mobiliteit, huisvesting, ecologie, opvoeding en onderwijs. Steeds vanuit een zekere opstandigheid tegen wat/ wie ons determineert en onderdrukt. Deze opstandigheid en zijn ervaringen maken van hem een bondgenoot van het onderdrukte kind en een pleitbezorger van een doorgedreven antipedagogie.

13.30 uur - Commentaar door Saskia van Oenen
Saskia van Oenen (1954) begon als lerares Nederlands en werd daarna onderwijspedagoog. Ze promoveerde in 1990 op discussies rond het werk en de geschriften van Jan Ligthart, over opvoeding en onderwijsvernieuwing eind 19e en begin 20e eeuw. Ze was werkzaam in allerlei banen, waaronder bij de Raad voor het Jeugdbeleid, het Nederlands Jeugdinstituut, opleiding en nascholing voor leraren, en nu bij lectoraten van Windesheim Flevoland. Daarnaast zat ze in redacties van onderwijsvernieuwingstijdschriften, nu in de PiP-redactie, en is voorzitter van de stichting Schoolbuurtwerk die onderwijsprojecten buiten in de buurt organiseert. De weerspannige relatie tussen leven en leren binnen en buiten school staat centraal in al haar werk en vele publicaties. 

13.55 uur - Commentaar door Joop Berding
Joop Berding (1954) is pedagoog. Na een loopbaan in het onderwijs, de ambtelijke wereld op gemeente- en rijksniveau en de onderwijsbegeleiding rondde hij afgelopen oktober na een periode van elf jaar aan Hogeschool Rotterdam zijn werkzame leven in loondienst af. Berding promoveerde in 1999 op de pedagogiek van Dewey en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan over (de pedagogiek van) Dewey, Korczak en Arendt. Met Wouter Pols schreef hij het succesvolle opleidingsboek Schoolpedagogiek (2018, 4e druk). Meer informatie via www.joopberding.nl of @joopberding.

14.20 uur - Pauze

14.50 uur - Reactie van de auteurs

15.20 uur - Discussie met de zaal

16.00 uur - Afsluiting met een hapje en drankje

Meer informatie op de  PIP-talk-website 


14-05-2018