Ontschoolsing: 3e PIP-talk op 6 juni


Ontschoolsing: 3e PIP-talk op 6 juni

Tijdens de derde PiP-talk op woensdag 6 juni 2018 in Bildung City staat het thema Ontschoolsing: een pleidooi tegen slecht onderwijs centraal, ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Leven zonder school

Het programma van deze middag:

12.30 uur - Inloop deelnemers: ontvangst met koffie en thee

13.00 uur - Opening PiP-talk & kort gesprek met auteurs Johan van Eeckhout en Freddy Bonnu
Door Bas Levering, pedagoog, publicist en hoofdredacteur van het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk Magazine.

13.15 uur - Commentaar door Saskia van Oenen
Saskia van Oenen (1954) begon als lerares Nederlands en werd daarna onderwijspedagoog. Ze promoveerde in 1990 op discussies rond het werk en de geschriften van Jan Ligthart, over opvoeding en onderwijsvernieuwing eind 19e en begin 20e eeuw. Ze was werkzaam in allerlei banen, waaronder bij de Raad voor het Jeugdbeleid, het Nederlands Jeugdinstituut, opleiding en nascholing voor leraren, en nu bij lectoraten van Windesheim Flevoland. Daarnaast zat ze in redacties van onderwijsvernieuwingstijdschriften, nu in de PiP-redactie, en is voorzitter van de stichting Schoolbuurtwerk die onderwijsprojecten buiten in de buurt organiseert. De weerspannige relatie tussen leven en leren binnen en buiten school staat centraal in al haar werk en vele publicaties.

13.45 uur - Commentaar door Joop Berding
Joop Berding (1954) is pedagoog. Na een loopbaan in het onderwijs, de ambtelijke wereld op gemeente- en rijksniveau en de onderwijsbegeleiding rondde hij afgelopen oktober na een periode van elf jaar aan Hogeschool Rotterdam zijn werkzame leven in loondienst af. Berding promoveerde in 1999 op de pedagogiek van Dewey en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan over (de pedagogiek van) Dewey, Korczak en Arendt. Met Wouter Pols schreef hij het succesvolle opleidingsboek Schoolpedagogiek (2018, 4e druk). Meer informatie via www.joopberding.nl of @joopberding.

14.15 uur - Pauze

14.45 uur - Reactie van de auteurs

15.15 uur - Discussie met de zaal

16.45 uur - Afsluiting met een hapje en drankje

Meer informatie op de  PIP-talk-website 


14-05-2018