Gratis verzending vanaf €20

Shared Decision Making | Hoe denken professionals hierover?


Shared Decision Making | Hoe denken professionals hierover?

De GGZ heeft veel aandacht voor Shared Decision Making, oftewel Samen Beslissen. Je vindt de term in elk beleidsstuk terug.

Shared decision making? Natuurlijk maken arts en patiënt samen een besluit in een keuze voor behandeling, dat is vanzelfsprekend. Maar is dat wel zo? Welke dilemma's doen zich voor in de dagelijkse praktijk? Tegen welke problemen lopen we aan en aan welke noodzakelijke voorwaarden moet gezamenlijke besluitvorming voldoen? 

Tijdens het SDM-congres op 11 september in Spant! Bussum zijn er vijf lezingen van professionals én hoogleraren. U wordt deze dag aan het denken gezet. Tijdens dit congres komen alle aspecten en alle kanten van SDM aan de orde en heeft u een brede visie op het proces van gedeelde besluitvorming. 

Meer informatie over het SDM-congres, zie: http://www.sdmcongres.nl/


08-08-2018