Gratis verzending vanaf €20

Nieuw op Pedagogiek Digitaal: Impact van corona op de gezondheid van kinderen en jongeren


Nieuw op Pedagogiek Digitaal: Impact van corona op de gezondheid van kinderen en jongeren

De coronacrisis heeft grote impact op de gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland. Zowel het virus zelf als de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dammen hebben hieraan bijgedragen. Het NCJ heeft de gevolgen eind oktober 2021 in kaart gebracht.

Het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek (rapid review), wat een actueel overzicht opleverde van gepubliceerde studies en rapporten uit de periode maart 2020 tot en met juli 2021. Deze kennis helpt om richting te geven aan beleid, onderzoek en handelen in de praktijk.  

Uit het onderzoek blijkt dat veel uitspraken die gedaan worden nog weinig wetenschappelijk onderbouwd zijn. Er is voornamelijk onderzoek gedaan naar aantallen. Onderzoek naar onderliggende mechanismen is nog zeer beperkt. Daarnaast worden naast negatieve gevolgen van de coronacrisis ook een aantal positieve gevolgen gevonden. Ten slotte valt op dat verschillende signalen van JGZ-professionals over mogelijke gevolgen van de coronacrisis nog onvoldoende onderzocht lijken te zijn.

Klik hier om het hele rapport te lezen.


12-01-2022