Gratis verzending vanaf €20

Vrouwen in deze tijd meer kans op depressie dan vroeger


Vrouwen in deze tijd meer kans op depressie dan vroeger

Zwangere vrouwen van nu hebben 51% meer kans op depressie en angstgevoelens dan hun moeders, aldus een recente studie van de Universiteit van Bristol. 17% van de zwangere vrouwen begin jaren negentig vertoonden tekenen van depressie. Van 2012 tot 2016 werd de volgende generatie onderzocht en bleek het percentage te stijgen. De vrouwen die werden onderzocht waren telkens tussen de 19 en 24 jaar oud.

De onderzoekers wijten dit o.a. aan het feit dat meer vrouwen nu aan het werk zijn dan 25 jaar geleden, en dat er nu meer nagedacht moet worden over een balans tussen werk en privé. “Jonge vrouwen nu hebben beduidend meer stress,” aldus dr. Rebecca Pearson, psychiatrisch epidemioloog en verbonden aan de studie.
“Twee zaken zijn heel belangrijk als het over de mentale gezondheid van jonge, zwangere vrouwen gaat. Enerzijds zijn er de verwachtingen en ambities van de vrouwen, die vaak haaks staan op het krijgen van een kindje. Anderzijds is het ook vaak fysiek bijzonder lastig voor zwangere vrouwen om te blijven werken als ze eenmaal zwanger zijn. Naast de werkdruk is er ook de financiële druk. De kost om te leven en om te wonen is veel hoger geworden.”

Ook opmerkelijk: als de moeder vatbaarder was voor depressie en angstgevoelens tijdens de zwangerschap, had ook de dochter drie keer zoveel kans op negatieve gevoelens.
Tijdige en adequate ondersteuning van vrouwen met een postpartum depressie is dus van cruciaal belang. Veel vrouwen krijgen die ondersteuning op dit moment niet, waardoor de depressie zwaarder wordt en langer duurt dan nodig is. Postpartum Depressie is geschreven voor iedereen die steun wil bieden aan vrouwen die in deze bijzondere levensfase psychisch lijden. Bestel het boek hier.


22-07-2018