Gratis verzending vanaf €20

FIER nodigt John de Mol uit om seksueel ontoelaatbaar gedrag samen tegen te gaan.


FIER nodigt John de Mol uit om seksueel ontoelaatbaar gedrag samen tegen te gaan.

Met alle berichtgeving over het jarenlange seksueel ontoelaatbaar handelen door medewerkers van de Voice of Holland is een kettingreactie op gang gebracht waarbij grote hoeveelheden (jonge) vrouwen hulp zochten. Jonge vrouwen die ook zelf veelvuldig in hun leven geconfronteerd zijn met ongewenst contact.

FIER, een landelijk werkende expertise- en behandelcentrum bij o.m. seksueel geweld merkte dit direct via het online FIER-chat. Extra handen moest worden vrijgemaakt om online met vrouwen die hun ervaringen willen delen op te kunnen vangen. 

Linda Terpstra en Anke van Dijke, Raad van bestuur van Fier, hebben daarop een brief gestuurd aan John de Mol, onder wiens verantwoordelijkheid dit heeft kunnen plaatsvinden.

"U gaf aan dat u zich rotgeschrokken bent van alle reacties en dat u volledig onbedoeld de indruk hebt gewekt de schuld bij vrouwen neer te leggen; dat u werkelijk niet snapte waarom vrouwen boos zijn over uw woorden in plaats van op de daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag. U bent direct in gesprek gegaan met een aantal vrouwen uit uw bedrijf om deze boosheid en teleurstelling te leren begrijpen. U bent niet de enige in Nederland die niet goed begrijpt wat trauma en geweld met mensen doet en hoe ze ermee omgaan. Men begrijpt niet waarom slachtoffers mee zijn gegaan, waarom ze niet weggelopen zijn, waarom ze geen hulp vragen… Vaak begrijpen slachtoffers het zelf ook niet goed en geven ze zichzelf de schuld. Met alle gevolgen van dien. "

"Ons voorstel: laten we hierin samen optrekken en een coalitie aangaan. Wij zetten ons al vele jaren in om die brede maatschappelijke discussie aan te jagen omdat wij niet met de kraan open willen dweilen. Die kraan moet dicht. Immers, de beste hulp die we slachtoffers kunnen bieden, is een samenleving waarin seksueel geweld niet meer voorkomt. Als er iemand is die kan bijdragen aan onze missie dan bent u het wel. Daarom gaan we graag een serieuze samenwerking met u aan. Wij nodigen u uit om bij ons langs te komen. Enerzijds om in gesprek te gaan met onze professionals en – als zij daar open voor staan – met de jongens en meisjes, de mannen en vrouwen die u kunnen vertellen hoe we als maatschappij tekort zijn geschoten en wat het geweld met hen heeft gedaan. Anderzijds om te verkennen hoe we er samen voor kunnen zorgen dat het maatschappelijke debat in ieder huis, in iedere klas, in ieder bedrijf gevoerd gaat worden en in de publieke belangstelling blijft."

Lees de volledige tekst van de brief via deze pagina.

Lees meer artikelen en publicaties over en van FIER op deze pagina


26-01-2022