Gratis verzending vanaf €20

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen


Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Getraumatiseerde kinderen hebben vaak moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en hun gedrag, en met vertrouwen in zichzelf en anderen. Doordat ze dagelijks te maken hebben (gehad) met onveilige of zeer stressvolle omstandigheden, zijn hun hersenen gericht op overleven in een bedreigende omgeving. Het gedrag van deze kinderen is voor leerkrachten vaak moeilijk te begrijpen, wat kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de kennis en praktische richtlijnen om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit komt ten goede aan de schoolprestaties, aan de veerkracht van getraumatiseerde kinderen en aan het klimaat in de klas. School kan hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken.

Lees meer over het compleet herziene (7e) editie van dit praktische handboek.

Onlangs is er een recensie verschenen in Vakblad Vroeg door Master Pedagoog, Ambulant jeugd- en gezinshulpverlener, Trainer TSO (Trauma Sensitief Onderwijs) en al ruim 25 jaar groepsleerkracht in het primair onderwijs.

Het boek is heel praktisch. De theorie die wordt gebruikt, wordt steeds gekoppeld aan de praktijk. Dit boek is bedoeld voor alle onderwijsprofessionals. En dan bedoel ik ook echt álle onderwijsprofessionals. Want traumasensitief werken is niet alleen goed voor kinderen die getraumatiseerd zijn: alle kinderen hebben baat bij een traumasensitieve benadering. Deze benadering is de basis voor een goed pedagogisch klimaat. Dit is bovendien de basis voor een goed didactisch klimaat. Als kinderen zich mentaal en fysiek veilig voelen, kunnen ze pas echt tot leren komen. Onderwijsprofessionals spelen hierbij een hele belangrijke rol. Die rol moet niet onderschat worden. In mijn werk als leerkracht met onder andere anderstalige nieuwkomerskinderen heb ik al veel gehad aan de eerdere uitgave van dit boek. En ook deze geheel herziene versie is een waardevolle aanvulling als naslagwerk in mijn boekenkast.

Hier kan je het boek bestellen


02-03-2022