Gratis verzending vanaf €20

Aantal jongeren in gesloten jeugdzorg neemt verder af


Aantal jongeren in gesloten jeugdzorg neemt verder af

Het aantal jongeren dat in 2021 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is met 14% gedaald ten opzichte 2020. Dat blijkt uit de jaarlijkse plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus.

Ook het totaal aantal jongeren dat in 2021 in de JeugdzorgPlus verbleef is afgenomen ten opzichte van 2020 (van 1.802 naar 1.584). Al vanaf 2018 daalt het aantal plaatsingen in de JeugdzorgPlus gestaag. “Dat is in lijn met onze ambitie om te voorkomen dat jongeren gesloten geplaatst worden” zegt Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. Timman geeft aan dat er meerdere oorzaken voor de daling zijn. “De zogeheten ‘specialistentafels’ waarbij netwerkpartners gericht zoeken naar alternatieven, zullen in elk geval een rol gespeeld hebben.”

Randvoorwaarden voor zorgvuldige om- en afbouw
Jeugdzorg Nederland is blij met de daling van het aantal jongeren in de JeugdzorgPlus. Bas Timman ziet de opdracht voor de JeugdzorgPlus echter breder. “Alleen afbouwen van de Jeugdzorgplus is niet genoeg,  we moeten tegelijkertijd alternatieven opbouwen en de kwaliteit van de huidige voorzieningen doorontwikkelen.” In maart dit jaar sloten de bestuurders van de JeugdzorgPlus-aanbieders een convenant om de gesloten jeugdhulp te verbeteren door onder andere toe te werken naar kleinschalige alternatieven en alle vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen. Timman ziet hier een brede verantwoordelijkheid voor alle partijen die betrokken zijn bij de JeugdzorgPlus. “Samenwerking en steun van de gemeenten en onze verwijzers is essentieel bij het ontwikkelen van alternatieven. Ook het rijk heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om wetgeving om vrijheidsbeperkende maatregelen te beperken en de gemeenten financieel in staat te stellen om kleinschalige alternatieven te financieren.”

Bron: Jeugdzorg Nederland
 

Werk je in de jeugdzorg? Bekijk dan onderstaande boektitels.

 

Jeugdrecht in de praktijk

Prof.dr. Ido Weijers​
€ 24,95  |  ISBN 9789088508462 |  124 pagina's | 3e druk

Lees meer & bestel!
Bekijk ook de bijbehorende cursussen. Klik hier!

  

Uithuisgeplaatste jeugdigen
Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs

Annemiek Harder, Erik Knorth & Chris Kuiper
€ 37,00  |  ISBN 9789088509322 |  264 pagina's

Lees meer & bestel!  

Leefklimaat!
Voor jeugd en volwassenen

Prof. dr. Peer van der Helm
€ 47,00  | ISBN 9789085601395 | 378 pagina's | 2e druk

Lees meer & bestel! 


Pioniers in de jeugdzorg
Dertig denkers en doeners


Jan Dirk van der Ploeg 
€ 29,90  | ISBN 9789085601302 | 288 pagina's |

Lees meer & bestel!
 


 

Grensjongeren
Van riskant tot strafbaar gedrag

Jan Dirk van der Ploeg
€ 24,00  |  ISBN 9789085601005 |  176 pagina's

Lees meer & bestel!
 

Het gezin centraal
Handboek voor ambulante hulpverleners


Arjan Bolt
€ 63,00  |  ISBN 9789088506598 |  592 pagina's | 13e druk

Lees meer & bestel!  

1Gezin1Plan
Handboek voor de praktijk

   
€ 31,00  | ISBN 9789088506376 | 216 pagina's | 4e druk

Lees meer & bestel!

  

Wat werkt in de gesloten jeugdzorg


Anneke Menger, Lous Krechtig & Jacqueline Bosker
€ 54,00 |  ISBN 9789088506581 |  496 pagina's | 5e druk

Lees meer & bestel!
 

 

 

 


20-04-2022