Gratis verzending vanaf €20

NIEUW | Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties


NIEUW | Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

Hoe ga je om met onverwachte ontwikkelingen als gevolg van de digitale transformatie? Digitale transformatie is een verzamelwoord voor ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie. Die ontwikkelingen convergeren waardoor de snelheid van veranderingen toeneemt. "In Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties gaan we in op de ontwerpeisen die de digitale transformatie vraagt en welke veranderkundige interventies noodzakelijk zijn of ontwikkeld moeten worden", vertellen de auteurs, Arjen Jeninga en Harry Woldendorp.

"We hebben daarvoor een eigen model ontwikkeld waarin we ingaan op vier systeemniveaus: de rol van de professional, de rol van management, de gewenste strategieontwikkeling en de invulling van leiderschap. We combineren deze vier systeemniveaus met een vijftal fasen van digitale ontwikkeling. Ons model heeft de vorm van een matrix: Systemische Ontwikkel Matrix. Hierin komen de systeemniveaus en de ontwikkelfasen van de digitale transformatie samen."

Raamwerk
"Een succesvolle transformatie vereist naar ons idee een systemisch perspectief. Door het werken met de systemische ontwikkelmatrix ontstaat een raamwerk voor veranderkundige interventies. Kern daarvan is het vergroten van effectiviteit en wendbaarheid. Voor elke fase van de digitale transformatie en voor elk systeemniveau beschrijven we de ontwikkeling naar een effectiever en wendbaarder manier van werken. De fase waarin een organisatie zich bevindt bepaalt welke mogelijkheden de organisatie (professionals, management, strategie, leiderschap) heeft", besluiten de auteurs. 

Over de auteurs
Als adviseur en manager heeft Arjen Jeninga in alle sectoren van de gezondheidszorg de effecten van de systeemcomplexiteit ervaren. Onder meer als directeur van een koepel in ontwikkeling (de V&VN).

Harry Woldendorp is sinds 1990 werkzaam als consultant en interim-manager in de ouderenzorg. In die periode is hij bezig geweest met de toepassingsmogelijkheden van de systeemleer in de zorg.

Lees meer & bestel Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties


08-07-2022