Gratis verzending vanaf €20

NIEUW | Kinderbescherming: Werken in een spanningsvol kader


NIEUW | Kinderbescherming: Werken in een spanningsvol kader

In het werk bij de Raad voor de Kinderbescherming ontstaat spanning, omdat de professional de ouders moet benaderen als voorwerp van onderzoek én als gesprekspartner over de zorgen omtrent het kind, vanuit een context van machtsongelijkheid en onvrijwilligheid. 

Gretha Pijpker spreekt vanuit haar ervaring met het werk bij de Raad voor de Kinderbescherming. De spanning in het raadswerk ontrafelt zij vanuit de verhouding van de raadsprofessional tot de ouder. Dit essay maakt duidelijk dat de raadsonderzoeker de spanning moet onderkennen, daarin de verschillende lagen ontdekken en zo ruimte scheppen voor de communicatie met ouders. Want dan alleen heeft hij een basis om het onderzoek in het belang van het kind uit te voeren.

Over de auteur
Gretha Pijpker is bijna 40 jaar in dienst geweest van de Raad voor de Kinderbescherming, eerst als raadsonderzoeker, daarna als praktijkbegeleider en plaatsvervangend unithoofd. Ook is ze negen jaar docent 'methodiek van het maatschappelijk werk' geweest aan hogeschool VIAA. Gretha is opgeleid als maatschappelijk werker, deed daarna de Voortgezette Opleiding en later nog verschillende opleidingen in de richting van gezinstherapie en psychotherapie.

Reeks
In de reeks Cahiers Waardenwerk worden belangrijke thema’s uit de theorie en praktijk van waardenwerk uitgediept in de vorm van essays, gebundelde artikelen en onderzoeksverslagen, in nauwe samenwerking met het Tijdschrift Waardenwerk.

 

Bestel hier het cahier.


29-08-2022