Gratis verzending vanaf €20

Bezoek de SWP-stand voor mooie aanbiedingen op de AIT studiedag 28 mei


Bezoek de SWP-stand voor mooie aanbiedingen op de AIT studiedag 28 mei

Op 28 mei vindt in De Reehorst in Ede de AIT studiedag plaats. Uitgeverij SWP is die dag aanwezig met een stand.

Thema van de dag is: ZELFREGIE EN BEWUSTWORDING IN BEELD

De studiedag is gericht op enkele van de belangrijkste basisbegrippen van VHT en VIB; zelfregie en bewustwording door microanalyse van het contact. Dat vindt u ook terug in de inhoud van de verschillende workshops. Bij deze studiedag ligt (op verzoek van velen) het accent op de gehandicaptenzorg en de kwetsbare jonge moeders, waarbij het nauwkeurige ‘kleinkijken’ ten behoeve van de empowerment centraal staat. De thema’s zelfregie en bewustwording, maar ook autonomie en empowerment spelen natuurlijk ook in alle andere werkvelden een belangrijke rol. De AIT-studiedag is een dag VOOR VIB-ers en VHT-ers en een dag DOOR VIB-ers en VHT-ers.

De plenaire lezing wordt verzorgd door Dr. Gerard Donkers (www.zelfregie.com). Gerard Donkers wil een bijdrage leveren aan versterking van de zelfregie van mensen, voor zover die zelfregie gericht is op versterking van het eigen persoonlijk functioneren en op verbetering van de sociale kwaliteit van de samenleving. Versterking van het zelfregulerend en zelf organiserend vermogen van mens, organisatie en samenleving wordt heden ten dage door velen gezien als een centrale opdracht van vernieuwend beleid. In veel mensgerichte beroepen komt versterking van zelfregie in menselijke verhoudingen naar voren als een centraal sturingsconcept van sociale verandering. Gerard voelt zich verbonden met al die wetenschappers, professionals en vrijwilligers die zich voor dit belangrijk hedendaags maatschappelijke gebeuren inzetten.

Bij uitgeverij SWP verscheen het boek van Gerard Donkers Zelfregie terug in het werk

 


14-05-2018