Gratis verzending vanaf €20

22e druk | Luister je wel naar mij?


22e druk | Luister je wel naar mij?

Gesprekken met kinderen voeren we allemaal. Voor leerkrachten, hulpverleners voor kinderen en gezinnen of voor (jeugd)artsen is het voeren van gesprekken met kinderen een kerntaak. In Luister je wel naar míj? beschrijft Martine Delfos hoe gesprekken met kinderen van vier tot en met twaalf jaar gevoerd kunnen worden. Hoe krijg je ze aan de praat over wat hen bezighoudt? Moet je praten en spelen tegelijk? 

Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in? Maar ook: hoe zorg je dat het kind een optimale getuige is?

Martine Delfos schreef een boek waarin het meest recente onderzoek verwerkt is tot een model van leeftijdsgewijze vormen van gespreksvoering. Het is geschikt als leerboek voor mensen die met kinderen in de basisschoolleeftijd werken, van leerkracht of politieagent tot therapeut. Het blijkt ook in de dagelijkse praktijk van de opvoeding een handvat te geven aan ouders hoe met hun kind te communiceren.

Luister je wel naar míj? is deel 1 in een serie van twee boeken over communicatie: Communiceren met kinderen en jeugdigen. Deel 2, Ik heb ook wat te vertellen!, gaat over communiceren met pubers en adolescenten.

Over het boek

Luister je wel naar mij?
Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar
Communiceren met kinderen en jeugdigen, deel 1

Martine F. Delfos

ISBN 9789085600992

224 Pagina's

22e druk, 2022

Bestel het boek hier.
 

Over de auteur

Dr. Martine F. Delfos is psycholoog/therapeut en is gespecialiseerd in het werken met meervoudig getraumatiseerde kinderen en volwassenen. Zij werkt onder andere binnen de jeugdhulpverlening en verzorgt nascholing aan psychologen, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders.

Kijk op de website van Martine Delfos voor een volledig overzicht van haar boeken: www.mdelfos.nlHier vind je een overzicht van alle boeken van Martine Delfos. 

 Recensies

"In zeer grote eenvoud slaagt de schrijfster erin een heldere, volledige weergave te geven van wat 'gespreksvoering met kinderen' is. Vele voorbeelden ondersteunen de tekst, en verwijzingen naar literatuur en onderzoek volledigen het geheel. Maar behalve dat, treft mij vooral de wijze waarop de auteur er in slaagt respect te creëren voor het kind. Toch een noodzakelijk basishouding voor elke onderwijskracht?
Een boek dus, wat niet mag missen op de plank van elke basisschool."

- Uit een recensie, verschenen in Zorg Primair

"Een praktisch boek dat zeer aan te raden is voor iedere professional die met deze doelgroep te maken heeft."
- Uit een recensie van Magazine Kinderverpleegkunde


09-11-2022