Gratis verzending vanaf €20

Steeds meer instellingen werken met ervaringsdeskundigen


Steeds meer instellingen werken met ervaringsdeskundigen

Behandelaars in de psychiatrie doen ontzettend hun best om cliënten te begrijpen om ze verder te kunnen helpen. Maar soms zijn jarenlange opleidingen, dossierkennis en een keur aan theoretische informatie, niet genoeg om een cliënt echt te begrijpen. Wat cliënten nodig hebben zijn mensen zoals zij, ervaringsdeskundigen. Dit meldt NOS. Onlangs besteedde ook vakblad Participatie en Herstel aandacht aan dit onderwerp in het speciale nummer Inzet eigen kwetsbaarheid in hulpverlening. Welke knelpunten ervaren sociale professionals bij de inzet van ervaringsdeskundigheid? 

Alie Weerman opent het themanummer met de paradoxale inzet van ervaringsdeskundigheid in het sociaal werk. Hoezo, paradoxaal? De ervaringsdeskundige die eerst ontwricht was, er nu bovenop gekomen is en weer een acceptabel leven kan leiden, is het lichtend voorbeeld voor de cliënt. Dit kan leiden tot het oordeel: De ervaringsdeskundige kon het, dus waarom de cliënt niet? Maar dit kan ook averechts werken tot een participatie- en herstelplicht, hetgeen niet iedere cliënt kan waar maken.
Ook voor ervaringsdeskundigen ligt de lat hoog; wat als je terugvalt? En meer knelpunten worden in dit nummer belicht; die ook voor het opleidingsveld van belang zijn.

Vakblad Participatie en Herstel richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting. Het blad biedt daarmee waardevolle informatie voor onder andere professionals werkzaam binnen gemeentes, maatschappelijke opvang, psychiatrie, arbeidsrehabilitatie en in projecten gericht op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking. Het blad verschijnt vier keer per jaar. Meer informatie op www.participatieenherstel.nl.


Meer interessante uitgaven om de ervaringskennis beter in te zetten: 

      


03-10-2018