Gratis verzending vanaf €20

Kennis over praktijkgericht onderzoek


Kennis over praktijkgericht onderzoek

Een belangrijk speerpunt in de beroepsopleiding is het doen van praktijkgericht onderzoek. En professionals in uitvoering en beleid gebruiken ook steeds vaker praktijkgericht onderzoek om inzicht en verbetering van bijvoorbeeld het handelingsrepertoire. Uitgeverij SWP lanceert nu de website onderzoekskennis.nl waarin kennisbronnen (boeken, cursussen, databanken) bij elkaar zijn gezet.

Praktijkgericht onderzoek is vaak kwalitatief onderzoek. Het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek is dat je met kwantitatieve gegevens  (de cijfers) algemene conclusies van uw onderzoek onderbouwt, terwijl kwalitatieve gegevens details en diepgang bieden om de implicaties en betekenis hiervan te doorgronden.

In onderzoekskennis.nl  is er een overzicht van beschikbare studieboeken (handboek PO, projectmatig werken, participatief actie-onderzoek), de training participatief actie-onderzoek, het SOZO-themanummer maart 2023 over praktijkgericht onderzoek en relevante artikelen en rapporten via sociaaldigitaal.nl.  In de website wordt bij enkele titels weer verder verwezen naar specifieke websites met lesbrieven. Verder kan via de website ingeschreven worden op de Nieuwsbrief Praktijkgericht onderzoek, want de komende tijd worden meer nieuwe lesproducten toegevoegd en dan ben je als een van de eersten op de hoogte. Om te beginnen zal eind maart het nieuwe boek van Paul Delnooz : Praktisch relevant onderzoek: hoe doe je dat? (Handleiding voor onderzoek in de sociale wetenschappen) verschijnen en in de maanden erop verschijnen kennisbronnen over gespreksleiding. focusgroepen, interviewen en meer.

 


28-02-2023