Gratis verzending vanaf €20

Methodiek SRH opnieuw gevalideerd


Steunend Relationeel Handelen is in maart 2023 door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid opnieuw erkend als Goed onderbouwd (na vijf jaar worden beoordeelde interventies opnieuw beoordeeld).

Steunend Relationeel Handelen (SRH) ondersteunt mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid zodat zij:

  • Beter kunnen omgaan met kwetsbaarheid en hun talenten en mogelijkheden kunnen versterken en benutten.
  • Doelen kunnen realiseren met betrekking tot kwaliteit van leven op het gebied van wonen, werken, leren en recreëren (levensdomeinen) en op het gebied van gezondheid, zelfmanagement, veiligheid en sociale relaties.
  • Kunnen participeren in de door hen gewenste omgevingen, door het zo groot mogelijk maken van de kwaliteit van leefomgevingen en sociale netwerken.


Steunend Relationeel Handelen is weer erkend als Goed onderbouwd door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Er is in de loop van de jaren veel onderzoek gedaan naar de ervaringen met SRH. Uit deze literatuur blijkt dat SRH voor diverse doelgroepen en settingen toepasbaar is, dat dit medewerkers goede handvatten biedt om de zorg vorm te geven en dat het een effectieve aanpak is ter bevordering van herstel en kwaliteit van leven van cliënten.

Aanpak

De basisprincipes van het SRH kunnen samengevat worden als: presentiegericht, herstelgericht en krachtgericht. De professional streeft naar het realiseren van een werkzame persoonlijk-professionele relatie. Hierbij is hij gericht op het bieden van ondersteuning bij het persoonlijke en sociale herstelproces. Krachtgericht houdt in dat er wordt gezocht naar versterking van de mogelijkheden van de cliënt en in de (natuurlijke) omgevingen van de cliënt die een bijdrage kunnen leveren aan het herstel- of ontwikkelingsproces.

De aanpak bestaat uit 6 stappen:

  1. opbouwen en onderhouden van een ‘werkzame’ relatie;
  2. verzamelen van informatie en met de cliënt een Persoonlijk Profiel maken;
  3. cliënt helpen wensen te formuleren, keuzes te maken en doelen te stellen;
  4. cliënt helpen een Persoonlijk Plan te maken (inclusief Ondersteuningsplan);
  5. plan helpen uitvoeren;
  6. proces volgen; leren, evalueren en bijstellen.

De duur van de interventie en de frequentie en intensiteit van de contacten verschillen per persoon en per setting. Hoewel er een zekere volgorde zit in deze activiteiten, zijn het niet allemaal afgebakende stappen. Zo gaat het opbouwen en borgen van een werkzame relatie door gedurende het gehele proces. De handelingen van de  professional worden voortdurend afgestemd op wat de cliënt en de situatie vragen, maar hij blijft tegelijkertijd toekomst- en ontwikkelingsgericht werken.

Nu beschikbare boeken:

Handboek Steunend Relationeel Handelen via deze pagina

Werken in verbinding - 2023 via deze pagina 

Kleine gids SRH via deze pagina

Documenten en publicaties via ggzdigitaal.nl op deze pagina.


17-05-2023