Gratis verzending vanaf €20

3e herziene druk | Therapeutenhandleiding ADHD


3e herziene druk | Therapeutenhandleiding ADHD

Deze therapeutenhandleiding ADHD is een herziene versie. Dat was nodig, omdat er tegenwoordig onder wetenschappers een flinke discussie gaande is of classificaties of ‘labels’ zoals ADHD wel gesteld moéten worden. De volgende vraag staat daarbij vaak centraal: Is ADHD een hersenziekte of menselijke variatie?

De auteurs van dit boek willen niet meedoen aan die gepolariseerde discussie rond ADHD. We weten dat ADHD slechts een naam is die we voor een groep gedragingen hebben bedacht (een gedragsbeschrijvende ‘classificatie’), zodat we met elkaar makkelijker kunnen praten over die groep gedragingen, en ook dat we daarmee nog niets definitiefs weten over eventuele oorzaken. Tegelijkertijd zien we ook dat veel kinderen wel degelijk al die gedragingen hebben en dat juist de naamgeving van dat gedrag steun geeft en de ‘schuld’ bij hen weghaalt en mogelijkheden creëert de omgeving voor hen aan te passen.

Naar aanleiding van de discussie zijn er ook twee hele pagina's vervangen uit het Werkboek ADHD-groep in de 4e druk.

Lees meer & bestel! 


01-06-2023