Gratis verzending vanaf €20

Jeugdpsychiatrie.nl


Jeugdpsychiatrie.nl

De website jeugdpsychiatrie.nl is afgelopen maand voorzien van een verbeterde vormgeving en aangevulde/herziene informatie.

Doel van de website is definitie-informatie over de verschillende stoornissen/beperkingen/diagnoses en biedt ook informatie over hulpbronnen en vakkennis.

Jeugdpsychiatrie.nl biedt de geïntegreerde kennis en kunde van geneeskunde, psychologie en orthopedagogiek, waarmee gedrag, emotie en interactie binnen hun context optimaal begrepen en beïnvloed kunnen worden. Het terrein is breed omdat het uiteraard niet alleen gaat om 'defecten' die vanaf de geboorte aanwezig zijn, maar ook om effecten die veroorzaakt worden buiten het kind om.

De website biedt ook de mogelijkheid om te abonneren op een Nieuwsbrief jeugdpsychiatrie. Wanneer opportuun, worden berichten getwitterd via @jeugdpsych


08-06-2023