Gratis verzending vanaf €20

Nieuw | Editie 3 Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme


Nieuw | Editie 3 Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Bij vier volwassen met een autismespectrumstoornis (ASS) werd het beeldende therapieprogramma ‘Zelf in Beeld’ (ZiB) geevalueerd voor wat betreft zelfgevoel, emotieregulatie, fl exibiliteit en sociaal gedrag. Er werd gebruikgemaakt van vragenlijsten, observaties en gesprekken met de cliënt en een naaste tijdens een voor- en nameting. Verschillen in scores op de voor- en nameting werden in kaart gebracht via de Reliable Change Index (RCI). De voorlopige conclusie is dat ZiB bij volwassenen met ASS ingezet kan worden. De kleine onderzoekspopulatie en de ernst van hun comorbiditeitsproblematiek noodzaakt echter tot nader onderzoek.

De gehele digitale editie kunt u hier bestellen via Autisme Kennisbank.

Liever een los artikel lezen? Dat kan ook! Klik op de link van het artikel om meer te lezen.

 In deze editie van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme:


04-09-2023