Gratis verzending vanaf €20

Steun het CARe-netwerk


Steun het CARe-netwerk

Het CARe-netwerk voor herstel en inclusie is een internationaal netwerk waarin professionals, ervaringsdeskundigen, zorgorganisaties en kennisinstellingen samenwerken om nieuwe initiatieven in de Geestelijke Gezondheidszorg te ondersteunen. 

Hierbij gaat het vooral om vernieuwende initiatieven in Oost-Europa en Centraal-Azië, waar nog steeds veel mensen in grootschalige instituten verblijven. De transformatie naar een nieuwe GGz, gebaseerd op principes van herstelondersteuning en sociale inclusie vraagt veel inspanning en moet geschieden in een context waarin medisch denken dominant is, mensenrechten geschonden worden en de financiële middelen zeer beperkt zijn.

In het CARe-netwerk ondersteunen we pioniers en voorbeeldprojecten zoals kleinschalig wonen in de wijk, ambulante hulpverlening, sociale ondernemingen en herstelwerkplaatsen. We doen dit vooral door kennis te delen en mensen met raad en daad te ondersteunen. We organiseren trainingen en inspiratiebijeenkomsten. We stimuleren de inzet van ervaringsdeskundigheid. We distribueren informatie in verschillende talen. Zo is er een Russischtalige website opgezet waar kennis over herstel en community based care te vinden is. Op dit moment zijn er o.a. projecten in Armenië, Georgië, Kazachstan, Kyrgyzstan, Hongarije, Kroatië en Slovenië.

Het centraal bureau van The CARe Network bevindt zich in Tallinn, Estland. Het CARe Network heeft leden in 16 verschillende landen.

Uitgeverij SWP steunt het Care-Netwerk. Wilt u het netwerk ook ondersteunen?

Gebruik Paypal door hier te klikken

Of maak geld over naar de bankrekening van het CARe Network in Nederland: NL76INGB0000555432 t.n.v. Stichting Care Europe

Lees verder op de website http://thecareeurope.com/

Hier kunt u zich ook aanmelden als lid van het netwerk. Hiermee geeft u aan uw kennis en ervaring te willen delen met anderen in het netwerk.


14-11-2018