Gratis verzending vanaf €20

Een onmisbaar boek voor iedereen die te maken heeft met kinderen in problematische situaties


Een onmisbaar boek voor iedereen die te maken heeft met kinderen in problematische situaties

Ellen Hollink-Wolda werkte jarenlang als schoolmaatschappelijk werker op drie basisscholen in een achterstandswijk in Rotterdam en met kinderen van vluchtelingen en migranten. Veel van deze kinderen komen uit sociaal zwakke, taalarme milieus en de leefomstandigheden van deze gezinnen zijn zwaar. Werkend met deze kinderen merkte Ellen dat de gangbare gespreksmethode niet functioneerde door het ontbreken van een toereikende woordenschat. 

Gaandeweg ontwikkelde zij een eigen methode door bestaande spelvormen om te vormen en zelf ontwikkelde spelvormen toe te passen. Deze werkwijze maakte de soms ingewikkelde problematiek van deze kinderen inzichtelijk. Spelenderwijs ontstaat er een overzicht van de leefsituatie van het kind waarin ook de oplossing van het probleem zichtbaar wordt. Soms komen ook de knelpunten van het kind en de belangrijkste hulpbronnen naar voren, wat mede richting kan geven aan de manier van hulp bieden.

Via de methode 'Spelenderwijs het probleem ontrafelen' laat Ellen zien dat er creatieve, effectieve en kindgerichte manieren zijn om kinderen hun verhaal te laten vertellen. Deze creatieve spelvormen geven het kind een andere taal, waarmee het al spelend, dansend of naar muziek luisterend kan laten zien wat het nodig heeft en meewerken aan mogelijke door het kind zelf bedachte oplossingen. De vele casussen in het boek maken duidelijk hoe de spelvormen met succes ingezet kunnen worden.

Deze uitgebreid beschreven methode kan voor ouders, leerkrachten, schoolmaatschappelijk werkers, intern begeleiders, professionals die met kinderen werken en in het bijzonder voor degenen die met vluchtelingen werken een bron van informatie en inspiratie zijn. De spelvormen bieden handreikingen waarmee naar eigen inzicht te werken is. Ze zijn erop gericht problemen toegankelijk te maken en kinderen inzichten te geven om er op een voor hen en hun omgeving prettige manier mee te leren omgaan.

Klik hier om het boek te bestellen:


Spelenderwijs het probleem ontrafelen

Ellen Wollink-Wolda
€ 39,50 |  ISBN 9789085603030 |  304 pagina's

Lees meer & bestel

 


01-12-2023