Gratis verzending vanaf €20

Geheel herziene versie Werken in gedwongen kader | Methodiek voor het forensisch sociaal werk


Geheel herziene versie Werken in gedwongen kader | Methodiek voor het forensisch sociaal werk

In 2013 verscheen het boek Werken in Gedwongen Kader, dat zes keer werd herdrukt. Deze zevende druk is zodanig ingrijpend herzien dat we kunnen spreken van een nieuw boek. Het boek biedt een overzicht van kennis en methoden voor hbo-professionals die in een gedwongen kader werken met volwassenen die delicten plegen of die betrokken zijn bij ondersteuning aan deze mensen.

In 30 van 33 hoofdstukken zijn veel wijzigingen doorgevoerd.

Het eerste deel omvat kaderstellende en funderende theorieën over: de forensisch sociale professionaliteit, het strafprocesrecht, de ontwikkeling en van afbouw van delictgedrag, professionele reflectie en veerkracht van professionals.

Deel twee, plannen en ontwikkelen van het traject, gaat over planmatig werken, inschatten van risico- en beschermende factoren, samenwerking met andere professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en het sociale netwerk.

Deel drie bevat algemene methoden van de forensisch sociale professional. Waaronder de dynamiek van onvrijwillige interactie, de werkalliantie in gedwongen kader, motiveren, herstelgericht werken, voorkomen van ontregeling of escalatie.

Deel vier gaat over veel voorkomende kenmerken van cliënten, zoals schulden, trauma, licht verstandelijke beperking, middelengebruik en psychische stoornissen. Ook is aandacht voor digitale delicten en voor de online ‘straatidentiteit’ die bij jong volwassenen verweven raakt met crimineel gedrag.

Herzieningen algemeen:

  • De hoofdstukken zijn anders geordend in vier delen.
  • In het boek zelf staat alleen algemene kennis die relevant is voor alle forensisch sociale professionals en waarvoor ruim voldoende wetenschappelijke onderbouwing bestaat.
  • Bij het boek hoort de website www.werkeningedwongenkader.hu.nl. Hier plaatsen de auteurs specialistische kennis (bijvoorbeeld verdiepend materiaal bij de verschillende hoofdstukken), evenals de zich nog ontwikkelende kennis over actuele thema’s.
  • Alle hoofdstukken zijn – in verschillende mate – geactualiseerd en veel hoofdstukken zijn volledig herschreven. En er zijn 11 nieuwe hoofdstukken toegevoegd. 

Herziening van de hoofdstukken in vogelvlucht:

  • Enigszins geactualiseerd: theorieën over ontstaan van delictgedrag, regie op de casus, zelfmanagement bij risicobeheersing, licht verstandelijke beperking.
  • Grondiger geactualiseerd of aangevuld: onvrijwillige interactie, motiveren in gedwongen kader, normeren.
  • Ingrijpend geactualiseerd of volledig herschreven: visie op professionaliteit, het strafrechtproces, de reflectieve professional, theorieën over afbouw van delictgedrag, inschatten van risico- en beschermende factoren, risicomanagement, samenwerking tussen professionals, betrekken sociale netwerk, inzet vrijwilligers, de werkalliantie theorie, de werkalliantie praktijk, herstel- en slachtoffergericht werken, middelengebruik en psychische stoornissen. 
  • Nieuw toegevoegd: het stopproces (desistance), veerkracht van professionals, ervaringsdeskundigheid, cognitief-gedragsmatig werken, de-escalerend werken, moreel beraad, krachtgericht werken, complexe schulden, straatcultuursensitief werken, trauma-informed care en aanpak cybercriminaliteit.

Boekinformatie


Werken in gedwongen kader (geheel herziene editie)

Methodiek voor het forensisch sociaal werk
Jacqueline Bosker (red.) & Anneke Menger (red) 

Met bijdragen van 33 auteurs, werkzaam bij verschillende hogescholen en universiteiten en in het werkveld

ISBN 9789085602675 | 496 pagina's | Hardcover | 7e compleet herziene druk 2024

 

Lees meer & bestel!


24-01-2024