Gratis verzending vanaf €20

Methodiek voor het forensisch sociaal werk


Methodiek voor het forensisch sociaal werk

De geheel herziene editie van het boek Werken in Gedwongen Kader is zodanig ingrijpend herzien dat we kunnen spreken van een nieuw boek! 
In 30 van 33 hoofdstukken zijn veel wijzigingen doorgevoerd. 

 

Belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht (t.o.v. vorige druk):

  • Enigszins geactualiseerd: theorieën over ontstaan van delictgedrag, regie op de casus, onvrijwillige interactie, motiveren in gedwongen kader, zelfmanagement bij risicobeheersing, licht verstandelijke beperking.
  • Ingrijpend geactualiseerd of volledig herschreven: visie op professionaliteit, het strafrechtproces, de reflectieve professional, theorieën over afbouw van delictgedrag, inschatten van risico- en beschermende factoren, risicomanagement, samenwerking tussen professionals, betrekken sociale netwerk, inzet vrijwilligers, normeren, de werkalliantie, herstel- en slachtoffergericht werken, middelengebruik en psychische stoornissen.
  • Nieuw toegevoegd: het stopproces (desistance), veerkracht van professionals, ervaringsdeskundigheid, cognitief-gedragsmatig werken, de-escalerend werken, moreel beraad, krachtgericht werken, complexe schulden, straatcultuursensitief werken, trauma- informed care en aanpak cybercriminaliteit.

Over het boek

Het boek kwam tot stand onder redactie van Jacqueline Bosker en Anneke Menger van het lectoraat Werken in Justitieel Kader van HU University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht). Aan het boek droegen naast hen 33 auteurs bij. Een overzicht van alle namen: Jacqueline Bosker, Anneke Menger, Marie-José Geenen, Moniek Zuurbier, Vivienne de Vogel, Andrea Donker, Nienke Verstegen, Anne Koppe, Lous Krechtig, Joris Colijn, Marieke Cirkel, Renée Henskens, Mechtild Höing, Toon Walravens, Michiel Soeters, Annelies Sturm, Wendy Buysse, Frans Fluttert, Minco Ruiter, Petra Schaftenaar, Swanny Kremer, Meriem Kalter, Marion Uitslag, Dorieke Wewerinke, Gercoline van Beek, Jeroen van den Broek, Jeffrey Jhanjan, Annabel Simjouw, Hendrien Kaal, Eric Blaauw, Ellen van den Broek, Tamar Fischer, Sifra Matthijsse, Wytske van der Wagen en Elina van 't Zand

Bestel het boek hier


15-02-2024