Gratis verzending vanaf €20

Tips voor het regeerakkoord


Tips voor het regeerakkoord

Wij van uitgeverij SWP zijn de beroerdste niet als het erom gaat het aankomende regeerakkoord  van de goede inhoud te voorzien. In de wetenschap dat wij van veel beleidsterreinen niets weten, moeten we ons beperken tot sectoren waar meer kennis voorhanden is: de zorg en de kinderopvang.  Verder hebben we nog een algemene tip over onze democratie.

 

De zorg

Op het beleidsterrein zorg hebben wij een ijzersterke troef in handen: Prof. Guus van Montfort. In zijn laatste boek van maart 2024 pleit hij voor een zorgstelsel gericht op goede resultaten in termen van kwaliteitsverbetering, gezondheidswinst en dat tegen redelijke kosten. In het Tienpuntenplan is een concreet (globaal) bekostigingsmodel uitgewerkt alsmede zijn nieuwe c.q. aangepaste rollen van overheid, zorgverzekeraars en instellingsbestuurders en management aangegeven. Van Montfort pleit niet voor een fundamentele aanpassing van het zorgstelsel, maar aanpassingen binnen het stelsel. Er is binnen het huidige stelsel veel meer mogelijk dan weleens wordt gedacht. Het nieuwe boek De toekomst van de zorg en het zorgstelsel is compact en ook voor de gehaaste politicus een must om snel mee te pakken in het regeerakkoord.

De kinderopvang

Per 1 Januari 2005 is de Wet Kinderopvang ingevoerd. Het Kinderopvangfonds heeft vanaf het begin twee omissies in deze wet onder de aandacht gebracht. De politiek koos ervoor om de tot dan toe geldende praktijk, van kinderopvang als primair een arbeidsmarktinstrument, in een wettelijk kader vast te leggen. De optie om elk kind toegang te geven tot kinderopvang is destijds niet in de wet geregeld. Ten tweede werd afgestapt van de, vóór de invoering van de wet, gangbare  directe  financiering naar een  systeem van toeslagen. 
Het is tijd dat een nieuw kabinet deze fouten hersteld. Er is in de loop der jaren een breed maatschappelijk draagvlak ontstaan om kinderopvang ook als instrument in te zetten voor de ontwikkeling van kinderen. Zo kunnen we elk kind een goede start meegeven om als zelfstandig burger een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Ook is helder geworden dat we af moeten stappen van het toeslagenstelsel in zijn huidige vorm. Het is aan een nieuw kabinet om met een visie te komen op de vraag hoe vorm en inhoud te geven aan de herinrichting van het stelsel. 

Het kinderopvangfonds in ruste publiceerde in januari een routemap voor een stelselherziening van de kinderopvang en die is hier te downloaden.,

 

De democratie

Het is niet direct een tekst voor het regeerakkoord, maar wel geweldige basisinformatie over onze democratie en hoe dat precies werkt. Uiteraard voor scholieren en studenten, maar het biedt ook waardevolle kennis voor onze politici en beleidsambtenaren. Ook al denk je veel te weten van de werking van onze democratie, zal het je verbazen wat er nog meer te leren valt. Pak dat boek - de anatomie van de democratie - snel mee, zolang we de democratie nog hebben :). 

 

 


27-03-2024