Gratis verzending vanaf €20

Het recht van een kind op respect


Het recht van een kind op respect

Het gedachtegoed van Janusz Korczak: Het blijft geweldig om daarover te lezen en naar te leven. De vier kernthema's in zijn werk zijn respect voor kinderen, kinderen als volwaardige burgers/kinderparicipatie, rechtvaardigheid (de kinderrechtbank) en de dialoog. Thema's die in zijn tijd revolutionair waren en in onze tijd zeer actueel.

Over de hele wereld zijn anno nu Korczak-initiatieven: In Nederland, Brazilië, Canada, USA, Rusland, Polen, Oostenrijk en vele andere landen zijn er stichtingen en verenigingen om zijn pedagogische opvattingen in de praktijk te brengen. 

Recent heeft de Nederlandse Korczakstichting een 12-minuten film gepubliceerd, waarin een goed beeld Korczak en de Nederlandse activiteiten. Uitgeverij SWP heeft een flink aantal werken over en van Janusz Korczak inmiddels gepubliceerd: zie deze pagina.

 

Korczak

Janusz Korczak (1878 – 1942) is één van de grootste pedagogen uit de twintigste eeuw. Als kinderarts trok hij zich het lot aan van weeskinderen in Warschau en stichtte in 1912 Dom Sierot, een weeshuis voor Joodse kinderen. Hier probeerde hij in de dagelijkse, soms weerbarstige praktijk van een kindertehuis, zijn pedagogische ideeën, waarin de rechten van kinderen centraal staan, te realiseren. In “Hoe houd je van een kind” heeft hij veel van zijn ideeën verwoord. Zijn gedachten zijn inspiratiebron en richting geworden voor het opstellen van het Kinderrechtenverdrag door de Verenigde Naties in 1989. Het eind van Korczak en zijn kinderen is diep treurig: Hij werd op 6 augustus 1942 met de 200 kinderen uit het weeshuis weggevoerd naar het vernietigingskamp Treblinka en vrijwel direct met alle kinderen en begeleiders vermoord.

Film Janusz Korczak stichting


30-11-2018