Gratis verzending vanaf €20

2e druk Psychologische flexibiliteit in het onderwijs


2e druk Psychologische flexibiliteit in het onderwijs

Het boek Psychologische flexibiliteit in het onderwijs heeft een tweede gewijzigde druk gekregen. Leerkrachten die met hart en ziel voor de klas staan en doen wat werkt, hebben een grote impact op kinderen en op de wereld. Juist nu is het tijd om te investeren in de leerkracht. Niet alleen in didactiek en methoden, maar vooral ook in de mens achter de leerkracht. Dit boek helpt leerkrachten om hun eigen psychologische flexibiliteit te vergroten. 

Psychologische flexibiliteit in het onderwijs is een gedegen en praktisch boek voor het primair onderwijs. Het helpt je om te onderzoeken of je je energie inzet op een manier die het effect heeft wat je beoogt. Het boek is voor elke leerkracht te gebruiken om kinderen op een wetenschappelijk onderbouwde manier te kunnen begeleiden, maar ook om de eigen psychologische flexibiliteit te vergroten. Alles onder controle willen hebben, altijd sterk zijn en anderen niet lastig willen vallen werkt op de lange termijn niet. Bij psychologische flexibiliteit richt je je op:

Doe wat werkt en waardevol is,

kies vanuit innerlijke kracht voor kwetsbaarheid

en doe het samen en in verbinding met elkaar.  

Dit boek is gebaseerd op de nieuwste en baanbrekende inzichten vanuit gedragswetenschap en evolutiewetenschap en maakt de vertaalslag naar de mens achter de leerkracht en de dagelijkse onderwijspraktijk in vorm van acceptatie- en commitmenttraining.

Het boek bestaat uit vier delen, we gaan achtereenvolgens in op:

  • algemene kennis over de mens en menselijk gedrag,
  • psychologische flexibiliteit van de leerkracht,
  • psychologische flexibiliteit van de kinderen, en 
  • systemische flexibiliteit in de context van de school.

Boekinformatie

Psychologische flexibiliteit in het onderwijs Doen wat werkt met hart en ziel
Auteurs: Maaike Steeman & Femke Klomp

€ 39,90  |  ISBN 9789088509384  |  336 pagina's

Lees meer en bestel


24-06-2024