Gratis verzending vanaf €20

Vandaag is het de Dag van de Logopedie!


Vandaag is het de Dag van de Logopedie!

Begeleiding van cliënten met een autistische stoornis staat dit jaar centraal tijdens de internationale ‘Dag van de Logopedie’ op 6 maart 2019. Niet alleen is er aandacht voor de aandoening, maar ook voor mogelijkheden betrokkenen daarbij te helpen. Wilt u als logopedist uw kennis opfrissen of extra aandacht besteden aan dit thema? Bekijk dan eens het boek Meer dan woorden en de boeken uit de DANS-serie, welke allen speciaal gericht zijn op het versterken van communicatieve en taalvaardigheid van kinderen met autisme. Verder zal op 20 mei het congres Leren praten met plezier plaatsvinden. Voor dit congres is o.a. accreditatie aangevraagd bij ADAP voor Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

NB hieronder vindt u een selectie van ons aanbod voor logopedie. Bekijk hier ons gehele aanbod.

Meer dan woorden
Meer dan woorden is een handboek voor ouders van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of moeilijkheden in de sociale communicatie om interactie en taalvaardigheid te ontwikkelen. Uit recensie van Nieuwsbrief St@rtsein (september 2018):

"Meer dan woorden is een handboek dat vooral gericht is naar ouders, therapeuten, leerkrachten… van jonge kinderen met autisme en kinderen die moeilijkheden vertonen in de sociale communicatie. Aan de hand van de informatie en de verstrekte adviezen in het boek, leren de ouders hoe ze de interactie met hun kind kunnen verbeteren, hoe ze hun kind kunnen helpen met communiceren, en hoe ze hun eigen communicatie en gedrag kunnen aanpassen zodat hun kind extra leerkansen krijgt.

Meer dan woorden is een dik, maar heel vlot leesbaar boek met een duidelijke structuur en lay-out. De aangereikte adviezen sluiten nauw aan bij die uit de “Hanen-oudercursus” en zijn wetenschappelijk gefundeerd. Talrijke tekeningen verduidelijken de 'theorie'. Dit boek is zeker 'Meer dan een aanrader'!"

DANS: Spel-serie voor ouders van kinderen met autisme

De driedelige serie DANS helpt ouders van kinderen met ASS om toch de vele vaardigheden die voortkomen uit alledaagse spelervaringen mee te geven aan hun kinderen. De boekjes bieden praktische, gemakkelijk te volgen adviezen waarmee ouder en kind tegelijkertijd samen plezier kunnen maken!

Spel is onmisbaar in het leven van een kind, net als eten en slapen. Alles wat een kind moet leren - woordenschat, taalvaardigheid, sociale vaardigheden en zelfs hoe je problemen oplost - kan door spel geleerd worden. Maar leren spelen is niet voor alle kinderen gemakkelijk. Voor kinderen met ontwikkelingsproblemen zoals autismespectrumstoornissen (ASS) en andere problemen in de sociale communicatie, is het moeilijk om te kijken naar en te imiteren wat andere mensen doen. Deze kinderen denken van nature niet flexibel en kunnen om die reden moeite hebben met fantasiespel. 

De DANS-serie bestaat uit de volgende drie delen:

  1. Een opzet voor contactspel
    Dit eerste boekje gaat over het helpen van het kind bij het spelen van spelletjes waarin hij leert over-en-weerbeurten te nemen met de ouder, meestal zonder speelgoed. Deze 'contactspellen', zoals schuitjevaren en pakkertje, helpen kinderen bij het leren van basisvaardigheden in het beurtnemen. Er zijn duidelijke voorbeelden van hoe je deze spellen speelt.
  2. Haal het speelgoed tevoorschijn
    Deel twee gaat over twee belangrijke onderdelen van spel: leren om te spelen met speelgoed en voorwerpen en leren interactie te hebben met mensen tijdens het spelen. Het bevat ook tips over het kiezen van het beste speelgoed voor een kind.
  3. Gebruik fantasie in het spel van je kind
    Het laatste deel in de serie bevat een aantal creatieve strategieën waarmee je je kind helpt bij de ontwikkeling van meer gevorderde vaardigheden in fantasiespel. Dit is bijzonder belangrijk voor een kind dat moeite heeft om zijn fantasie te gebruiken.


Congres Leren praten met plezier
Graag brengen we ook het aanstaande congres Leren praten met plezier onder uw aandacht. Voor dit congres is o.a. accreditatie aangevraagd bij ADAP voor Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Hanen gecertificeerde logopedisten begeleiden ouders en jonge kinderen met een taal- of spraakprobleem thuis, op school en in de kinderopvang. Op dit congres maak je kennis met verschillende Hanen-programma’s en ontdek je wat de verschillende programma’s nog meer te bieden hebben. Klik hier voor meer informatie.


 


06-03-2019