Webinar streetcare gezamenlijke aanpak jongerenproblematiek met aansluiting op hun leefwereld

22 april 2021 | Logacom Online | Website

Nog niet eerder was het jongerenwerk en straathoekwerk zo uitgelicht in het nieuws als de laatste tijd. Burgers, politici en netwerken voor jeugdhulp zien deze  professionals als een onmiskenbare schakel in de aanpak van jeugdproblematiek. Echter, het gehele stelsel van jeugdhulp is veranderd. Niets is meer wat het geweest is.. Decentralisatie heeft geleid tot een aanpak vanuit de systeemwereld, waarmee het stelsel verder van de jongere afstaat dan ooit tevoren.

Voor een stevige aanpak van jeugdproblematiek is een vernieuwde positionering nodig van het straathoekwerk en jongerenwerk. Hiervoor zal het meer richting de jeugdhulp moeten bewegen in zijn werkwijzen en methoden. Daarnaast is het van groot belang dat de mensen werkend in de jeugdhulp inzichten krijgen in de leefwereld van jongeren en de daarbij passende keuzes.  De methodiek Streetcare voorziet in inzichten voor beide vakbroeders om nader tot elkaar te kunnen bewegen/komen. Het doel is om gezamenlijk zorg te dragen voor een stevige positionering van het straathoekwerk/jongerenwerk in het stelsel van jeugdhulp. Ieder vanuit zijn eigen kracht.

Boek bij deelname!

image


Streetcare

Eén methode voor straathoekwerk, jeugdzorg en gemeenten
Kim Jolink-Verkuijlen 
t.w.v. €25,00
 

Meer informatie