Webinar Behandelen van angst bij kinderen en jongeren

01 juli 2021 | Online | Website

Webinar Behandelen van angst bij kinderen en jongeren

Geweldloos verzet in therapie en bij conflicten binnen het gezin

Geweldloos verzet biedt handvatten om op een andere manier te kijken naar, en je verhouden tot angst en (zelf)destructief gedrag van kinderen en jongeren. Het biedt mogelijkheden om niet helpende patronen te doorbreken en om te buigen naar ondersteunend, en begrenzend handelen. Geweldloos verzet is ontwikkeld door Prof. Haim Omer, hoogleraar psychologie in tel Aviv en oprichter van “the school of Non Violent Resistance”.

De methodiek is o.a. bedoeld voor ouders, hulpverleners jeugdzorg en opvoeders (zoals psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal werkers en leerkrachten die zich in toenemende mate onmachtig zijn gaan voelen ten opzichte van risicovol en (zelf)destructief gedrag van jongeren. Enerzijds heeft dit te maken met een samenleving die in tempo versneld, een veelheid aan keuzes en informatie, en waarbinnen jongeren over het algemeen hoge “gelukcijfers” geven maar tevens te kampen hebben met mentale problemen en bovenmatig veel stress. Anderzijds met gezagdragers die worstelen met grenzen stellen enerzijds en daarnaast willen streven naar prettige onderlinge relaties.

In dit webinar wordt ingegaan op de belangrijkste principes, houding en het toepassen van het gedachtegoed in de jeugdzorg en het onderwijs. Dit wordt ondersteund door de korte samenvattingen van de twee boeken De behandeling van angst bij kinderen en jongeren van Eli R. Lebowitz en Haim Omer en Geweldloos verzet in therapie en conflicten van Haim Omer en Nahi Alon. In het tweede deel van het programma ligt de nadruk op de behandeling van angststoornissen en internaliserende problematiek.

Beide boeken zijn te bestellen op www.swpbook.com.

Meer informatie