Harry Woldendorp


Harry Woldendorp studeerde geschiedenis en culturele antropologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1990 is hij werkzaam als consultant en interimmanager in de ouderenzorg. In die periode is hij bezig geweest met de toepassingsmogelijkheden van de systeemleer in de zorg.
Die ideeën heeft hij vertaald in een bedrijf dat hij samen met drie partners heeft opgericht: platformVmZ (www.platformvmz.nl).
Juist door uit te gaan van de principes van zelforganisatie kom je volgens Harry tot een innovatieve bedrijfsvoering. Met PlatformVmZ heeft hij laten zien dat deze aanpak een nieuwe weg is binnen de ouderenzorg.

Daarnaast heeft hij met zijn partners ook een adviespraktijk op het snijvlak van ICT, kwaliteit en nieuwe organisatievormen (www.vmzadvies.nl), stimuleren zij jonge professionals om voor zelfstandigheid te kiezen (www.platformvms.nl) en hebben zij een eigen cliëntportaal (curaevitelbalie), waarmee cliënten zelf sturing kunnen geven aan hun zorgproces.
De platformtechnologie is uitgewerkt in het boek 'Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties'. Samen met co-auteur Arjen Jeninga ('Organisaties ontwarren') werkt Harry verder aan een boek waarin systeemprincipes worden toegepast op de implementatie van Value Based Healthcare.

Publicaties

De weerbarstige praktijk (2019)

Het sociaal domein inrichten vanuit evolutionair perspectief

Organisaties ontwarren (2018)

Systemisch kijken, denken en doen binnen de gezondheidszorg

De start-up professional

Ondernemen als loopbaanstrategie
Harry Woldendorp