Gratis verzending vanaf €20

Harry Woldendorp


Harry Woldendorp studeerde geschiedenis en culturele antropologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1990 is hij werkzaam als consultant en interimmanager (manager, directeur, bestuurder) in de ouderenzorg. In die periode is hij bezig geweest met de toepassingsmogelijkheden van de systeemleer in de zorg. In 2017 is hij met een aantal partners een nieuw zorgbedrijf begonnen: platformVmZ.
Juist door uit te gaan van de principes van zelforganisatie kom je volgens Harry tot een innovatieve bedrijfsvoering. Met PlatformVmZ heeft hij laten zien dat deze aanpak een nieuwe weg is binnen de ouderenzorg (www.platformvmz.nl). Naast PlatformVmZ is hij mede-oprichter van de CuraeVitel Balie (www.curaevitelbalie.nl)  die diensten aanbiedt op het gebied van wonen, comfort, technologie en zorg. Beide bedrijven maken het voor senioren mogelijk zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 

Sinds 1 juni 2022 heeft hij deze activiteiten beëindigd. Hij richt zich nu op strategieontwikkeling rond de digitale transformatie (als associé van CC Zorgadviseurs) en op de uitbouw van een transformatiebox (www.ziejebigpicture.nl).

De platformtechnologie is uitgewerkt in de boeken 'Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties' (Van Gorcum 2018) en 'Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19'  (SWP 2019). Een systeembenadering van veranderprocessen is uitgewerkt in ’Organisaties ontwarren' (SWP 2018; co-auteur Arjen Jeninga)',  'Dit is waardegedreven zorg' (SWP 2019; co-auteur Arjen Jeninga) en  ‘De weerbarstige praktijk. Een evolutietheorie van het sociaal domein’ (SWP 2019; co-auteur Joost Hoekman). In 2021 is ‘Blockchain in de zorg' verschenen (samen met Jan Veuger). Daarnaast is uitwerking gegeven aan ondernemerschap in de zorg: ‘De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie' (SWP 2019; co-auteur Thomas Woldendorp). In 2022 zijn verschenen ‘Zie je Big Picture. Transformeer succesvol!’ (SWP; co-auteurs Hubèrt de Groot, Thomas Woldendorp en Chris Boven ) en Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg) organisaties. (SWP; co-auteur Arjen Jeninga).

Om platformtechnologie optimaal in te richten is een verbinding tussen technologische en sociale innovatie nodig. Dit is uitgewerkt in; ‘Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19' (SWP 2020).

Publicaties

Interventies voor Goed Werk (2024)

Het voorkomen en oplossen van burn-out in de gezondheidszorg

Toezichthouden in de 21e eeuw (2023)

Vertrouwen als basis voor goede governance

Het huis van de professionele zeggenschap (2023)

De route naar verpleegkundig leiderschap

Zie je BIG PICTURE (2022)

Transformeer succesvol!

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties (2022)

Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix (SOM)

Zie je BIG PICTURE (2022)

Transformeer succesvol! (hardcover-editie)

Zie je BIG PICTURE (2022)

Transformeer succesvol! (E-boek)

The transformation of elderly care (2021)

The impact of digitalization

De start-up professional (2019)

Ondernemen als loopbaanstrategie

De weerbarstige praktijk (2019)

Een evolutietheorie van het sociaal domein

Dit is waardegedreven zorg (2019)

Veranderen vanuit systemisch perspectief

Organisaties ontwarren (2018)

Systemisch kijken, denken en doen binnen de gezondheidszorg

Toezichthouden in de 21e eeuw (Epub-versie)

Vertrouwen als basis voor goede governance
Harry Woldendorp