Gratis verzending vanaf €20

Harry Woldendorp


Harry Woldendorp studeerde geschiedenis en culturele antropologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1990 is hij werkzaam als consultant en interimmanager in de ouderenzorg. In die periode is hij bezig geweest met de toepassingsmogelijkheden van de systeemleer in de zorg. In 2017 is hij met een aantal partners een nieuw zorgbedrijf begonnen: platformVmZ.
Juist door uit te gaan van de principes van zelforganisatie kom je volgens Harry tot een innovatieve bedrijfsvoering. Met PlatformVmZ heeft hij laten zien dat deze aanpak een nieuwe weg is binnen de ouderenzorg (www.platformvmz.nl). Naast PlatformVmZ is hij mede-oprichter van de CuraeVitel Balie (www.curaevitelbalie.nl)  die diensten aanbiedt op het gebied van wonen, comfort, technologie en zorg. Beide bedrijven maken het voor senioren mogelijk zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 

De platformtechnologie is uitgewerkt in de boeken 'Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties' (Van Gorcum 2018),’Organisaties ontwarren'(SWP 2018; co-auteur Arjen Jeninga)',  'Dit is waardegedreven zorg' (SWP 2019; co-auteur Arjen Jeninga) en  ‘De weerbarstige praktijk. Een evolutietheorie van het sociaal domein’ (SWP 2019; co-auteur Hoost Hoekman). In 2021 verschijnt ‘Blockchain in de zorg' (samen met Jan Veuger). Daarnaast is uitwerking gegeven aan ondernemerschap in de zorg: ‘De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie' (SWP 2019; co-auteur Thomas Woldendorp). 

Om platformtechnologie optimaal in te richten is een verbinding tussen technologische en sociale innovatie nodig. Dit is uitgewerkt in; ‘Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19' (SWP 2020).

Publicaties

Zie je BIG PICTURE (2022)

Transformeer succesvol!

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties (2022)

Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix (SOM)

Zie je BIG PICTURE (2022)

Transformeer succesvol! (hardcover-editie)

Zie je BIG PICTURE (2022)

Transformeer succesvol! (E-boek)

The transformation of elderly care (2021)

The impact of digitalization

De start-up professional (2019)

Ondernemen als loopbaanstrategie

De weerbarstige praktijk (2019)

Een evolutietheorie van het sociaal domein

Dit is waardegedreven zorg (2019)

Veranderen vanuit systemisch perspectief

Organisaties ontwarren (2018)

Systemisch kijken, denken en doen binnen de gezondheidszorg
Harry Woldendorp