Harry Woldendorp


Harry Woldendorp studeerde geschiedenis en culturele antropologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1990 is hij werkzaam als consultant en interimmanager in de ouderenzorg. In die periode is hij bezig geweest met de toepassingsmogelijkheden van de systeemleer in de zorg.
Die ideeën heeft hij vertaald in de organisatie PlatformVmZ. Juist door uit te gaan van de principes van zelforganisatie kom je volgens Harry tot een innovatieve bedrijfsvoering. Met PlatformVmZ heeft hij laten zien dat deze aanpak een nieuwe weg is binnen de ouderenzorg.

Daarnaast heeft Harry met zijn partners ook een adviespraktijk op het snijvlak van ICT, kwaliteit en nieuwe organisatievormen (VmzAdvies), stimuleren zij jonge professionals om voor zelfstandigheid te kiezen (verbinden met studenten) en hebben zij een eigen cliëntportaal (CuraeVitelBalie), waarmee cliënten zelf sturing kunnen geven aan hun zorgproces. De platformtechnologie is uitgewerkt in het boek 'Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties'.
Samen met co-auteur Arjen Jeninga ('Organisaties ontwarren') werkt Harry verder aan een boek waarin systeemprincipes worden toegepast op de implementatie van Value Based Healthcare.

Publicaties

De start-up-professional (2019)

Ondernemen als loopbaanstrategie

De weerbarstige praktijk (2019)

Een evolutietheorie van het sociaal domein

Dit is waardegedreven zorg (2019)

Veranderen en waardegedreven zorg vanuit systemisch perspectief.

Organisaties ontwarren (2018)

Systemisch kijken, denken en doen binnen de gezondheidszorg
Harry Woldendorp