Prof.dr. Ido Weijers


Ido Weijers was als hoogleraar Jeugdstrafrecht en Jeugdbescherming verbonden aan de opleiding Pedagogiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen en aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde politicologie en pedagogiek aan de UvA en promoveerde in 1991 aan de EUR. Hij publiceerde meer dan 25 boeken, waaronder Children and the Law in the Netherlands (Boom Eleven, 2e druk 2018), De creatie van het mondige kind (Uitgeverij SWP, 7e druk 2017), Jeugdstrafrecht (Boom, 4e druk 2017), Rotjeugd (Uitgeverij SWP, 2016) en Parens patriae en prudentie. Grondslagen van jeugdbescherming (Uitgeverij SWP, 2012).

Publicaties

Kwajongens en zware jongens (2021)

Inleiding in de jeugdcriminologie

Veelplegers aanpakken (2019)

81 jonge veelplegers 15 jaar gevolgd

Rotjeugd (2016)

Een pedagogisch perspectief op straffen en beschermen

De creatie van het mondige kind (2016)

Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg

Effectieve ouderparticipatie in het jeugdstrafproces (2011)

De Utrechtse pilot Versterken Betrokkenheid Ouders

Parens patriae en prudentie

Grondslagen van jeugdbescherming

Stoppen of volharden

Portretten van jonge veelplegers
Prof.dr. Ido Weijers