Gratis verzending vanaf €20

Prof.dr. Ido Weijers


Ido Weijers was van 2004 tot 2011 als bijzonder hoogleraar Jeugdrechtspleging verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht (Oratie 2005). Van 2011 tot 2016 bekleedde hij de interdisciplinaire leerstoel Jeugdbescherming aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (Pedagogiek) en de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (WPI). Hij hield op 20 januari 2012 zijn oratie (foto’s oratie) en op 1 juni 2016 zijn afscheidsrede  (foto-impressie).Na zijn studie Politieke en sociale wetenschappen aan de UvA (cum laude 1985) was hij korte tijd verbonden aan het SISWO en vervolgens als aio aan de EUR (dissertatie 1991) en als post doc achtereenvolgens aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht.

Van 1996 tot 2011 was hij als (hoofd)docent verbonden aan de opleiding Pedagogiek van de Universiteit Utrecht, waar hij tweemaal tot docent van het jaar werd gekozen. In 2004 startte hij de Minor Jeugd & Criminaliteit voor sociale wetenschappers en rechtenstudenten, die hij coördineerde tot 2016.Hij was van 2004 tot 2009 lid van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugd-bescherming (RSJ), sectie Jeugd. In die functie was hij betrokken bij diverse adviezen aan de minister van Justitie. Van 2004 tot 2011 was hij voorzitter van de Raad van Advies van Stichting Slachtoffer in Beeld. Daarnaast was hij voorzitter van diverse begeleidingscommissies voor het WODC en andere instellingen.

Hij publiceerde behalve ruim 30 boeken en meer dan 250 wetenschappelijke artikelen en boekbijdragen (researchgate) ook vele tientallen krantenartikelen en talloze blogs op het raakvlak van pedagogiek en recht (zie ook https://blog.pedagogiek.nu).Hij begeleidde de dissertaties van Peter Baggen (1998), Evelien Tonkens (1999), Ivo van Hilvoorde (2002), Gemma Blok (2004), Stephanie Rap (2013), Diane van Drie (2017), Joost Huijer (2020) en Kristien Hepping (2021).

Op 20 december 2017 gaf hij zijn laatste hoorcollege aan de UU. Hij geeft regelmatig lezingen en gastcolleges.Hij coördineerde van 2000 tot 2014 een internationaal vergelijkend onderzoek naar de jeugdstrafrechtprocedure in Europa (De jeugdstrafzitting: een pedagogisch perspectief, Rap & Weijers, 2011; The participation of juvenile defendants in the youth court, Rap, 2013; The effective youth court, Rap & Weijers, 2014). Hij was in 2002 gastonderzoeker aan de Australian National University en deed in Australië en Nieuw Zeeland onderzoek naar de praktijk van Restorative Justice. Hij coördineerde van 2006 tot 2016 een longitudinale studie naar de levensloop van  81 jonge veelplegers in de regio Utrecht (Stoppen of volharden, Weijers & Van Drie, 2014; Motivatie in de ontwikkeling van desistance, Van Drie, 2017; Veelplegers aanpakken, Weijers, 2019).

Publicaties

Kansen bieden, kansen pakken (2022)

De aanpak van jonge veelplegers

Kwajongens en zware jongens (2021)

Inleiding in de jeugdcriminologie

Veelplegers aanpakken (2019)

81 jonge veelplegers 15 jaar gevolgd

Rotjeugd (2016)

Een pedagogisch perspectief op straffen en beschermen

Effectieve ouderparticipatie in het jeugdstrafproces (2011)

De Utrechtse pilot Versterken Betrokkenheid Ouders

Parens patriae en prudentie

Grondslagen van jeugdbescherming

Stoppen of volharden

Portretten van jonge veelplegers

De creatie van het mondige kind

Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg
Prof.dr. Ido Weijers