Ido Weijers


Ido Weijers bekleedt sinds 2011 de bijzondere, interdisciplinaire leerstoel Jeugdbescherming, ingesteld vanwege de Raad voor de Kinderbescherming en gevestigd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (Pedagogiek) en de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (Willem Pompe Instituut) van de Universiteit Utrecht.
Hij studeerde politicologie en pedagogiek aan de UvA en promoveerde in 1991 aan de EUR op een cultuurhistorische studie. Hij was post doc aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit Maastricht. Sinds 1996 is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht, als docent en hoofddocent aan de opleiding Pedagogiek en daarnaast sinds 2004 als bijzonder hoogleraar Jeugdrechtspleging aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen.Publicaties

Rotjeugd (2016)

Een pedagogisch perspectief op straffen en beschermen

De creatie van het mondige kind (2016)

Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg

Effectieve ouderparticipatie in het jeugdstrafproces (2011)

De Utrechtse pilot Versterken Betrokkenheid Ouders

Parens patriae en prudentie

Grondslagen van jeugdbescherming

Stoppen of volharden

Portretten van jonge veelplegers
Ido Weijers