Gratis verzending vanaf €20

Vragenlijst Veelplegers

Prof.dr. Ido Weijers  

| E-ISBN 9789461540683 | 16 pagina's | Paperback | 1ste druk
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

Vanuit de Universiteit Utrecht werd een grote groep jonge veelplegers jarenlang gevolgd. Zie Weijers (2019) Veelplegers aanpakken en Weijers (2022) Kansen bieden, kansen pakken. Centraal in deze longitudinale studie stonden de vragen wat jonge veelplegers doet stoppen en wat de beste aanpak is van deze jongeren. Twee belangrijke bevindingen zijn dat er verschillende fasen in het proces van stoppen met een criminele levenswijze kunnen worden onderscheiden en dat elke fase een eigen geheel van interventies op het gebied van straf en zorg vraagt.

Naar aanleiding van de presentatie van de uitkomsten van deze studie ontstond vanuit het veld de vraag naar een methodiek om deze verschillende fasen in het proces van desistance from crime in kaart te kunnen brengen.

Daartoe is speciaal voor dit doel een Vragenlijst Veelplegers samengesteld.

Allereerst wordt een korte samenvatting gegeven van de vier fasen zoals die in genoemde studie zijn beschreven. Vervolgens wordt een beknopte handleiding voor het gebruik van de vragenlijst gegeven, gevolgd door de Vragenlijst Veelplegers zelf.

Nieuwsbrief

Uitgeverij SWP nieuwsbrief