Gratis verzending vanaf €20

Josette Hoex


Josette Hoex is werkzaam als seniormedewerker op de afdeling Educatie & Opvang van het Nederlands Jeugdinstituut / NJi (voorheen NIZW) in Utrecht. Na haar opleiding sociaal-cultureel werk en MO-A/B Pedagogiek en banen in het vrouwenvormingswerk, peuterspeelzaalwerk en de gastouderopvang, is zij in 1989 gestart bij het NIZW. De focus lag aanvankelijk op kwantiteit in de kinderopvang. Begin jaren negentig ontstond zorg over en aandacht voor de pedagogische kwaliteit. Het NIZW heeft voortdurend projecten gehad waarin kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang en het speelzaalwerk centraal stond. De werkzaamheden van Josette Hoex zijn altijd gerelateerd geweest aan die ontwikkeling. Naast algemene projecten over kwaliteitszorg heeft dit geresulteerd in sectorspecifieke producten voor gastouderopvang, peuterspeelzalen, tienercentra en buitenschoolse opvang. Het ontwikkelen van zinvol en haalbaar pedagogisch beleid in het belang van kinderen is de ‘rode draad’ in haar werk.

Kennis en ervaring uit deze projecten is in de voorbije jaren niet alleen ingezet voor het werkveld, maar ook ingebracht voor de landelijke kwaliteitsontwikkeling. Josette Hoex had c.q. heeft zitting in diverse werkgroepen en adviescommissies van de Ministeries VWS resp. Sociale Zaken, de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsontwikkeling Zorgsector / HKZ (certificeringstraject) en GGD-NL & VNG (toetsingskader inspectie).

Publicaties

Tis knap lastig! (2011)

Omgaan met lastig gedrag in de buitenschoolse opvang

Laten we even praten! (2008)

Gesprekken tussen gastouder en ouder NJI (Nederlands Jeugd Instituut)

WerkenderWijs!

Werken met een persoonlijk pedagogisch plan NJi (Nederlands Jeugdinstituut)
Josette Hoex