Gratis verzending vanaf €20

Josette Hoex


Josette Hoex is als pedagoog werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut in Utrecht. Zij verbindt kennis uit beleid, wetenschap en ervaring met de dagelijkse praktijk van opgroeien en opvoeden, met name in de reguliere basisvoorzieningen.

Hoex werkt sinds 1989 bij NIZW/NJi en was o.a. co-auteur van het Pedagogisch kader 4-13 jaar en Gastouderopvang, en van het veldinstrument Observatie pedagogische praktijk voor GGD-inspectie. Zij was mede-ontwikkelaar van trainingsprogramma’s als Tis knap lastig en Oog voor Interactie/OvI, en van de monitor-applicatie Pedagogische praktijk in Beeld/PiB.

Eind 2022 verscheen Opgroeien doe je samen | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl), over de noodzaak van het versterken van alledaagse pedagogische relaties en leefomgevingen. Zij is co-auteur van deze notitie.

Publicaties

Tis knap lastig! (2011)

Omgaan met lastig gedrag in de buitenschoolse opvang

Laten we even praten! (2008)

Gesprekken tussen gastouder en ouder NJI (Nederlands Jeugd Instituut)

Hoe gaat het met jou?

Kijken naar het welbevinden van kinderen
Josette Hoex