Hans van Ewijk


Prof. Dr. Hans van Ewijk is lector sociaal beleid en voorzitter van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en buitengewoon hoogleraar aan de Tartu Universiteit in Estland, alsmede buitengewoon hoogleraar vanwege de Marie Kamphuis Stichting aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is tevens regionaal president International Council of Social Welfare Europe. Hij publiceerde boeken en artikelen over onderwerpen als sociaal beleid, de wijkaanpak, jeugdbeleid, informatiebeleid en welzijnswerk. Hij is redactielid van International Social Work en van Sociale Interventie en lid van de Raad van Toezicht van de Amerpoort en het Nederlandse Instituut voor Sport en Bewegen.


Publicaties

Omgaan met sociale complexiteit (2015)

Professionals in het sociale domein
Hans van Ewijk