Gratis verzending vanaf €20

Hans van Ewijk


Hans van Ewijk was bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het maatschappelijk werk’  aan de Universiteit voor Humanistiek en Lector ‘Sociaal beleid en sociaal werk’ aan de Hogeschool Utrecht. Daarvoor was hij mede-bestuurder van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW en hoofdredacteur Jeugd en samenleving.

Hij is nog actief als gasthoogleraar aan de Universiteit van Tartu (Estland). Hij studeerde theologie en promoveerde in Cultuurpsychologie  (Radboud Universiteit). Hij begon zijn loopbaan als jongerenwerker en leraar. Hij publiceerde op onderwerpen als jeugd, sociaal werk, informatie, professionalisering en sociaal beleid.

In 2018 werd Omgaan met Sociale Comlpexiteit in een bewerkte versie uitgegeven als ‘Complexity and Social Work’ bij Routledge.

Publicaties

Omgaan met sociale complexiteit (2015)

Professionals in het sociale domein
Hans van Ewijk